A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bygdegården

Forshälla Bygdegård

En röd liten stuga En röd liten stuga.

Jubileumskrift för Forshälla bygdegård 2011-11-27

Forshälla bygdegård fyller 75 år 

Forshälla bygdegård byggdes 1936 till en kostnad av 11.000 kronor och invigdes den 26 november samma år av dåvarande landshövding Malte Jakobsson. Byggmästare för projektet var en herre vid namn Bror Mattsson, Rosseröd. Finansieringen skedde dels genom tecknande av andelar (5 kronor styck) och som alternativ att skänka virke, göra dagsverken eller utföra körningar. Det var den tolfte bygdegården i länet som byggdes då. C:a 300 personer var samlade vid invigningen och festen höll på till klockan två på natten enligt gamla tidningsurklipp. Under året hade Forshälla bygdegårdsförening bildats. Den första familjen som flyttade in var Hilmer och Elsa Svantesson. 

I slutet av 1940-talet fanns det en teatergrupp här i bygdegården, och bl.a.  spelades det ett teaterstycke som hette  ”En röd liten stuga, och till glädje för teatergruppen målade Åke Andersson Timmerås den tavla som fortfarande hänger på väggen i stora salen. Den har troligen inget större värde på marknaden, men historiskt sett värdefull för oss som bedriver verksamhet här i bygdegården. Det är åtskilliga personer under årens lopp som har beundrat denna tavla och den får absolut inte flyttas härifrån. Det stora lapptäcket som pryder samma vägg är gjord av Evy Forslund.

I början av 1950-talet gjordes en stor renovering. Det var David Arvidsson som stod för arbetet och det grävdes då också ny brunn. Virke till ombyggnaden, som skänktes av bönderna här i trakten, sågades sedan hos Kvarnen.

Bland de stora aktiviteterna under 40- och 50- talen var bordtennis som bedrevs av Groheds Bordtennisklubb mellan  1947 till 1954. Groheds IF hade gymnastik från 1945 fram till dess Forshällaskolan byggdes 1958. 

Under många år arrangerades det danser på lördagskvällarna. Då fick några komma hit och elda i en kamin som fanns längst nere vid väggen. Det var hur varmt som helst runt kaminen men vid ytterväggarna var det nästan frost. Några av de som eldade och fick gå brandvakt var Bengt och Sven Dahlgren. 

Det stora uppsvinget för bygdegården var i slutet av femtiotalet. Då gick det  bussar hit från Uddevalla och åter efter dansen. Forshälla bygdegård var mycket populär vid den tidpunkten. De mest kända och anlitade orkestrarna då var bl.a. Royson, Accordeon och Kema. Själv har jag minne av att det fick vara 250 personer inne i lokalen. Om det kom  fler, lades inträdesavgiften i garderobskassan, ifall det skulle bli kontroll. Man vågar väl säga det idag - för det bör väl vara preskriberat.

År 1965 övertog Forshälla kommun bygdegården. 

År 1971, i samband med kommunsammanslagningen, övertogs bygdegården av Uddevalla kommun. 

Under perioden 1997-2000 fick Forshälla PRO-förening hyra hela bygdegården och även ta ansvar för dess underhåll och övriga driftkostnader. 

År 2001 köpte Forshälla PRO-förening bygdegården av kommunen och  samtidigt anslöt man sig också till Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Sedan dess har medlemmarna i föreningen gjort många stora förbättringar.
Sist men inte minst utvändig målning och förbättrad dränering. 

Vi anser att vi nu har en bra samlingspunkt för traktens föreningar och privatpersoner som har möjligheter att, vid speciella behov, hyra lokalen.

________________________________________________

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.