A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Studiebesök hos Räddningstjänsten

Här tittar vi på brandbilar

Idag har vi besökt Räddningstjänsten Dala Mitt i Falun. Styrkeledare Thomas Samuelsson var vår guide som skickligt och trevligt berättade för oss om arbetet och visade oss de fina lokalerna.

2017-09-06 Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i Borlänge, Falun, Gagnefs och Säters kommuner. 

Dala Mitt har 245 anställda och resurserna är geografiskt fördelade på:  två heltidsstationer med bemanning dygnet runt 365 dagar om året tio deltidsstationer samt samarbetsavtal med Grycksbo Paper industribrandkår med bemanning på deltid ett övningsområde för övning och utbildning av personal.

Verksamheten är mycket mer än att släcka bränder. I det olycksförebyggande arbete erbjuds utbildningar i brandskydd och säkerhet. 

De besöker skolor och elever besöker dem, de medverkar vid olika evenemang i medlemskommunerna och bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och andra verksamheter. 

PRO Sundborn har ambitionen att bjuda in någon från Räddningstjänsten under våren 2018. De kommer då att berätta hur vi ska göra för att hindra brand i hemmet men även fallolyckor.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.