A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Ändrade regler för färdtjänst

Förfrågan om synpunkter

Förfrågan

Vi vill gärna ta del av era synpunkter innan förslaget ska gå upp till KF för beslut under våren.
Synpunkter skickas helst via mejl till vgs.fardtjanst@sandviken.se eller med post till:
Västra Gästriklands samhällsbyggnads förvaltning, färdtjänst
811 80 Sandviken.
Synpunkter önskas senast onsdag den 16 januari 2019.
Eller till barbro.spjutet@telia.com , tel 070-380 0769, senast den 6 januari. 

Förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst

Bakgrund

Enligt avtal med Region Gävleborg och länets kommuner för den anropsstyrda trafiken ska enhetliga regelverk inom de olika trafikslagen eftersträvas. Syfte med reviderat förslag är att förenkla för resenärer, beställningscentral och övrig administration vilket leder till en kostnadseffektiv verksamhet.

Större förändringar i förslaget gentemot nuvarande tillämpnings-anvisningar för färdtjänst

* Hela Gävleborgs län blir ett färdtjänstområde:

skulle innebära att resenärer kan resa med färdtjänstbil inom hela Gävleborg mot tidigare inom kommunen, inom andra kommuner i länet samt 3 mil utanför kommungräns.

* Tjänsten bärhjälp/trappklättrare tidsbegränsas och utförs endast på hemadress (chaufför har, som innan, rätt att neka om de bedömer att det inte kan genomföras på ett säkert sätt).

* Tjänsten extra chaufförsservice (att köpa tjänsten) tas bort.

* Tjänsten chaufförservice som ingår i kundtillståndet finns kvar, men kan innebära att dessa personer beviljas ensamåkning (ansvaret för resenärer i bil, medan chaufför hjälper annan resenär in i bostad/resmål, kan inte läggas på chaufför).

Detta måste tas i beaktande av t.ex. daglig verksamhet.
Förslag  Bilaga 1   Bilaga 2


Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.