A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmötet 2014

Samorganisationen Halmstad arrangerade ett förstärkt höstmötet den 18 november 2014 på Gullbrannagården.

Efter samling med kaffe och musik av Manolo jobbade 87 deltagare med viktiga frågor för oss pensionärer.
Hemvårdschef Lisbeth Svensson berättade efter lunchen om olika projekt inom Hemvårdsförvaltningen och träffen avslutades med kaffe och uppskattad Irlänsk musik med The Rashers.

145 olika förslag och synpunkter kom fram under vårt arbetspass. Sammanställning har gjorts och med "Gullbrannamötet" som grund har projekt startats i SO:s styrelse för dels organiserade studiebesök på äldreboenden och dels framtagande av kommunikations- och handlingsplan.
Resultatet från Gullbrannamötet har diskuterats i styrelsen och träff för föreningarnas KPR-ansvariga. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.