A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunikation

Projektet har just startat.

Projektgruppen består för närvarande av Leif Gustavsson, Leif Petersson, Jan Sjöberg, Ingrid Gunnarsson, Jan-Erik Jädreblom och Kent Eriksson. 

Projektet handlar om att hitta och dokumentera vägarna för en tydlig kommunikation med myndigheter (t.ex. kommunen), allmänheten och inte minst medlemmarna. I kommunikationen med föreningar och medlemmar har föreningarnas KPR-ansvariga en mycket viktig roll.

För att hinna med har tanken i gruppen varit att ta några områden i taget. Det vi tyckt vara viktigast har varit:
1. Genomföra en enkät för att ta reda på hur vi enklast skall kommunisera med medlemmarna. Vilka ekonomiskt rimliga kommunikationssätt som når flest.
2. Gå vidare med och ge ut nyhetsbrevet.
3. Snabbt sprida information om frågor och vad som händer i kommunala pensionärsrådet (KPR)
4. Ta fram en lokal medlemsvärvningsbroschyr. Den hittar du här.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.