A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Projekt äldreomsorg

Samorganisationen i Halmstad har 2015 startat projektet "Äldreomsorg"

Boendet i nuläget
Boendet har under 2016 utkristaliserats som en av de viktigaste frågorna. Hemvårdsförvaltningen har under våren genomför en ambitiös medborgardialog i frågan. Resultatet av den kan hittas på Hemvårdsförvaltningens hemsida.

Också dialogen ger en tydlig anvisning om att boendet inte bara är en fråga om lägenheten utan om så mycket mer. Bl.a. måste frågor som närhet till service, bra omsorg och tillgång till natur kopplas till boendet. Det här stämmer väl med vad PRO SO Halmstad tycker. På vårt initiativ har en projektgrupp arbetat november 2016 till mars 2017 där PRO och SPF tillsammans med kommunen studerat frågan om boende för pensionärer. Vi konstaterade att av ca 21 000 65+ i kommunen bor ca 20 200 i "vanliga" mer eller mindre bra bostäder. Frågan var vad som är ett attraktivt boende för alla oss som kan och vill bo hemma i ett lite långsiktigare perspektiv. Gruppen är nu klar med sin rapport som du kan läsa här.

Särskilda boende för äldre
I sin första del handlade äldreprojektet om att strukturerat besöka fler äldreboenden för att skaffa kunskap om hur boendet för äldre där ser ut i verkligheten. Målsättningen har varit att ge styrelsen och våra KPR-ombud bättre underlag för att agera.

I denna del av projekt "Äldreomsorg" har ingått Ingegerd Karlsson, Leif Gustavsson, Jan Sjöberg och Leif Petersson. Projektgruppens rapport om projektets första del "Särskilt boende" hittar du nedan.

Rapporten har väckt stort intresse från politiker och personal inom hemtjänsten. Även media har gett rapporten bra publicitet.
Under rapportskrivandet har SVT kontaktat oss och ett kort inslag sändes i SVT Halland 22 januari. Titta in på TV4 Hallands hemsida:  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/halland/pro-efterlyser-fler-boendeformer-for-aldre 
Den 16 mars kommenteras rapporten på ledarsidan i Hallandsposten. Klicka här

Projektet har fortsatt med plusbostäder bl.a. som ett resultat av invånardialogen 2016. Rapporten hittar du nedan eller på Kommunens hemsida. 

Rapport del 1 - Särskilda boenden 

Rapport del 2 - Plusbostäder. (En kommunal rapport där vi varit aktiva.)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.