A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Mötesreferat

Årsmötet 29/1 2018

. Mångårige sekreteraren Stig-Arne Jönsson avtackades för sitt utomordentliga arbete för PRO Söndrum.

Drygt 200 medlemmar hade samlats när ordf Astrid Johansson hälsade välkommen till årsmötet i Staffanssalen. Mötet inleddes med en parentation för de 11 medlemmar som avlidit under året, varefter Nicola d´Lima spelade Amazing Grace. Sten-Erik Svensson valdes att leda förhandlingarna. När styrelsen beviljats ansvarsfrihet följde valen, som gick helt efter valberedningens förslag. Fem förtroendevalda, däribland mångårige sekreteraren Stig-Arne Jönsson, hade avsagt sig sina uppdrag avtackades. Även "dukarna" och kaffedamerna belönades för deras viktiga arbete. Föreningen bjöd på kaffe och semla innan Nicola bjöd på fin show med både tal och härlig sång.


A

Astrid avtackar Stig-Arne Jönsson, Bernt Skantz, Kenneth Olofsson och Elsie Nilsson


Kaffekomittén - Anne Ekelund, Gunborg "Gugge" Bunse, Mona Johansson, Ulla Gunnarsson, Eva Håkansson och Ingvor Johanson avtackas.


Nicola d´Lima underhåller
Hög stämning på årsmötet.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.