A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Mötesreferat

Årsmötet 30/1 2017

Marie Madsen och Michel Thomsen

Ordf Astrid Johansson hälsade välkommen till en fullsatt Staffanssal. Medlemmar, som avlidit under året hedrades med en tyst minut, varefter Marie Madsen, ackompanjerad av Michell Thomsen, sjöng "Nu sänker skymningen sin slöja". Stenna Svensson valdes att leda förhandlingarna. Valberedningen hade gjort sitt jobb och valen gick helt efter deras intentioner. När årsmötet godkänt verksamhets- ekonomiska- och revisorernas berättelser beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Avgående styrelseledamöterna Kersin Byhmer, Gun Johansson, Jan Åhlund och trafikombud Uno Theodorson avtackades. Föreningen bjöd på fastlagsbullar och Marie och Michel underhöll. Mötet avslutades med att det digra vinstbordet tömdes.


Några bilder från årsmötet:

Avtackning av kaffekommittén för utmärkt jobb under verksamhetsåret

Delar av Gubbröraran gör reklam för sina planerade konserter 2017


Digert vinstbord

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.