A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Mötesreferat

Årsmötet 4/2 2019

Till vänster Negar Zarassi under sitt mycket uppskattade framträdande och till höger skicklige pianisten Lowe Pettersson och Negar

Drygt 200 medlemmar hade samlats när Astrid Johansson hälsade välkommen till årsmötet i Staffanssalen. Mötet inleddes med en parentation för de 15 medlemmar som avlidit under året, varefter Negar Zarassi , ackompanjerad av Lowe Pettersson, sjöng ”En stund på jorden”. Gun Yström valdes att leda förhandlingarna. När styrelsen beviljats ansvarsfrihet följde valen, som gick helt efter valberedningens förslag. Fyra förtroendevalda, däribland mångåriga kassören Ing-Britt Samuelsson, som avsagt sig sina uppdrag avtackades. Även ”dukarna” och kaffedamerna belönades för deras viktiga arbete. Föreningen bjöd på kaffe och semla varefter fantastiska Negar Zarassi sjöng visor och sånger ur operetter och operor. Mötet avslutades som vanligt med lotteridragning.

Fler bilder från årsmötet finns på denna sida

Utdelning av programblad


Uppvaktning av avgående Anselm "Cello" Finnback, mångåriga kassören Ing-Britt
Samuelsson och Gudrun Vångendal


Uppvaktningen av kaffekomíttén och "Dukarna"


Måtesdeltagare i Staffanssalen

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.