A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Vi startade boule 2000

BOULESEKTIONENS FRAMGÅNGSRIKA HISTORIA

 

1. Under hösten 1999 startades en undersökning om intresse
fanns för boulespel inom föreningen. Det resulterade i att 14 medlemmar anmälde sig. 
2 Gösta Edvardsson var den som tagit upp frågan i styrelsen.
3. Vi ökade till 24 när vi startade verksamheten.
4. Beslut togs av styrelsen att den 13 juni 2000 starta med boulespel som en aktivitet och att spela tisdagar och torsdagar mellan 10 och 14.
5. Vi startade våren 2000 med att inbjuda två tränare från Kungsbacka bouleklubb för att lära oss spela boule efter alla konstens regler.
6. Deltagarna valde Rolf Almqvist (tisdagar), Arne Östberg och Maj-Britt Ström (torsdagar) att hålla i aktiviteten.
7. Vi spelade på Marknadsplatsen. Efter en tid slopade vi torsdagar för att anslutningen var för dålig.
8. År 2008 började vi spela på grusplanen vid Inlag, en plan som kommunen anlagt på grusplanen för fotboll, då Marknadsplatsen skulle användas till annat ändamål av kommunen. Även denna plan drivs av Kungsbacka bouleklubb, men vi betalar ingen hyra.
9. På hösten 2000 skrev Rolf och även Kungsbacka bouleklubb till Fritid med en begäran  att det skulle byggas en inomhushall då
hallen på "Bofa" hade lagts ner. Det resulterade i  att det byggdes en hall på Inlag  2003 av Kungsbacka kommun. Den drivs och hyrs ut av Kungsbacka bouleklubb som svarar för hallens drift. Banorna fick vi tillträda 1 oktober då hallen var klar. Vi fick hyra fyra banor för 1200 kr/bana. Idag är priset 1400 kr/bana och vi hyr åtta banor.Vi var då 22 spelare och har idag ökat till 54 spelare som aktivt deltar.
Vi försöker hålla klubbmästerskap två gånger om året. Idag är det sju spelare kvar från start: Ingamay och Rolf Almqvist, Ingegerd och Ragnar
Persson, Sigvard Persson, Gertrud Nilsson och Judit Sjöström (under sommaren)
Idag har vi fem boulespelare som aktivt deltar i styrelsearbetet.


Kungsbacka 20130129

Rolf Almqvist 

(Rolf var ledare för föreningens boulespelande fram till våren 2017 . Han efterträdes då av Eva Lidholm och Anita Johansson.)

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.