A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Bildades 1952

PRO i Kungsbacka bildades 1952 och är Kungsbackas största pensionärs- organisation med 650 medlemmar. 

År 1952 hette föreningen Kungsbacka med omnejd folkpensionärsförening med anslutning till PRO. Styrelsen bestod av åtta ledamöter; Bertil Eliasson, ordförande, John Lorentsson, sekreterare, Emilia Andersson, kassör, Elin Andersson, vice ordförande, Edla Johansson, vice sekreterare, Elin Carlsson, Alida Svensson samt Elin Johansson, suppleanter. Den tidens stora frågor var att arbeta för omsorg-ekonomi-inflytande. 
1957 ordnades den första resan i föreningens regi, en heldagsresa till Skövde. 
1960 hade man fått igång flera aktiviteter men man hade problem med lokaler och kostnader. Ordföranden då var Victor Johansson och han skapade det motto som fortfarande är högaktuellt: Föreningen blir vad dess medlemmar gör den till.
1972 startade PRO:s egen folkhögskola sin verksamhet i Gysinge herrgård i Uppland.
1976 bildades pensionärsrådet för samarbete med kommunens sociala myndigheter och för samråd och ömsesidig information om omsorgsfrågor och äldrefrågor. Rådet var verksamt till 2012 då det upplöstes av kommunfullmäktige.
2002 firade föreningen 50 år med stor baluns på Lindälvsgymnasiet.
2009 flyttade föreningen in i nya lokaler på Industrigatan, i det hus som kallas Elektronen. Den 22 oktober hölls det första medlemsmötet på Elektronen med stor uppslutning av medlemmar.
Föreningens 60 år firades i oktober 2012 med den stor festlighet i Kungsbacka Värdshus.
Dagens ordförande, Bo Eriksson, är den tionde under de gångna 60 åren. 

PRO Sverige
PRO finns i hela landet och omfattar över 1550 lokala föreningar i 26 distrikt.

Partipolitisk obunden
PRO har sedan starten varit en partipolitisk
obunden organisation som stått för alla
pensionärer. I stadgarna sägs:"Riksorganisa-
tionen och dess lokala och regionala organ
är i förhållande till politiska partier obundna
och till religiösa samfund och nyktehets
organisationer neutrala".

Viktiga frågor
PRO:s uppgifter är att på riksplanet, 
i landsting, regioner och kommuner följa och bevaka samhällsutvecklingen samt skapa opinion för frågor som berör  pensionärernas intressen som bättre folkpension, ATP 
pensionstillskott, bostadstillägg, bra äldre-
bostäder, utbyggd sjukvård och äldreomsorg
samt avgifter för vård, tandvård och medicin.
   
Verksamhet
PRO har i Kungsbacka en omfattande verksamhet i aktiviteter som promenader, boule, gymnastik, Qi gong, träslöjd, läsecirkel
trivselträffar, m.m som ger ett innehållsrikt
liv efter pensioneringen med stor gemenskap människor emellan.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.