A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Alla från 80 år får rätt till servicetjänster

Att få servicetjänster innebär att man kan få hjälp med städning, fönsterputsning, klädtvätt, klädvård, renbäddning och att handla. Du väljer själv vad du vill ha hjälp med. Kommunen erbjuder upp till åtta timmars servicetjänster per månad och hushåll, där någon i hushållet fyllt 80 år. Avgiften för servicetjänster är 200 kronor per timme. Men kommunen tar hänsyn till dina inkomster vid beräkning av avgiften.

2019-09-09 Har du fyllt 80 år och bor i Östersunds kommun? Från
och med måndag 2 september har du rätt till åtta timmars
servicetjänster varje månad
Att få servicetjänster innebär att man kan få hjälp med städning,
fönsterputsning, klädtvätt, klädvård och att handla. Du väljer själv vad
du vill ha hjälp med. Kommunen erbjuder upp till åtta timmars
servicetjänster per månad och hushåll, där någon i hushållet fyllt 80 år.
Avgiften för servicetjänster är 200 kronor per timme. Men kommunen
tar hänsyn till dina inkomster vid beräkning av avgiften.

Vill minska fallolyckorna

Förändringen innebär att du som är äldre enkelt kan få hjälp, utan att
först behöva göra en ansökan för att därefter få ett biståndsbeslut.
Det är med stöd av den nya befogenhetslagen som Östersunds kommun
infört den nya möjligheten. Och det är en av flera hälsofrämjande
åtgärder som Vård- och omsorgsnämnden beslutat om, bland annat
med målet att minska risken för fallolyckor.

Så beställer du servicetjänster

Du kan enkelt beställa servicetjänster genom att kontakta kommunens
kundcenter 063–14 30 00 eller fylla i ett beställningsformulär på
kommunens hemsida
Du väljer själv vem som utför servicetjänsterna. Det innebär att du kan
få servicetjänsterna utförda av Östersunds kommun eller något av de
privata serviceföretag som godkänts av kommunen.

Behöver du mer stöd?

Har du behov av stöd och hjälp mer än åtta timmar per månad? Då
behöver du träffa en biståndshandläggare för att få ett biståndsbeslut
om mer stöd. Kontakta kommunens kundcenter så hjälper de dig att få
kontakt med en biståndshandläggare. 

Här kan du läsa mer om beräkning av avgifterna för servicetjänster

Läs mer om kommunens hälsofrämjande arbete

Läs mer om dina valmöjligheter

Kontakt

  • För mer information är du välkommen att vända dig till
    kommunens kundcenter.

    Kundcenter
    063-14 30 00
  • kundcenter@ostersund.se

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.