A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte med Samorg. i Östersund

Årsmötet genomfördes på IOGT-lokalen i Brunflo den 14 mars 2018 och inleddes med en parentation för Marianne Jonsson som gått bort, och som varit samorganisationens kassör i många år. Bo Örjan Försth, distriktets studieorganisatör, valdes som ordförande för mötet och omkring 30 ombud och åhörare deltog.

2018-06-14 Eftersom samorganisationen inte haft någon valberedning
fick ordföranden bekymmer med övriga val till styrelsen och till
kommunala pensionärsrådet för kommande mandatperiod.

Glädjande för samorganisationen är att Eiwor Nilsson återtog sin
avsägelse till omval och ställde upp som ordförande för kommande två
år. Beslutet mottogs med hurrarop och applåder.

Slutligen beslutade årsmötet att till styrelsen välja:
Ordförande Eiwor Nilsson, t o m 2019
Sekreterare Maria Frank, t o m 2019 (PRO Torvalla)
Ledamöter: Katrin Wallin, fyllnadsval t o m 2018 (PRO Oden)
Ersättare på ett år: Ulla Deutschmann (PRO Körfältet),
Birgitta Hammarberg,(PRO Östersund City) Göran Wikén, (PRO Lugnvik)

Revisor t o m 2019 Lars Ove Lundeteg,
ersättare t o m 2018 Astrid Eriksson, Roger Öhman

Och… till valberedning
Inger Breil (sammankallande), Gun-Britt Öhman, Ingeborg Johansson.

Kommunala pensionärsrådet kommande
mandatperiod 2019-2022
Ordinarie: Gertrud Nygren, Inger Breil, Alvi Berglund
Ersättare: Inger Könberg, Bo Örjan Försth, Katrin Wallin.

Ombud och ersättare till distriktets höst- och årsmöte:
Rickard Didriksson med Maritta Olsson som ersättare

Trafik/säkerhetsansvarig
Sören Möller

Föreningsarkivets årsmöte:
Eiwor Nilsson

ABFs årsmöte
Rickard Didriksson

Mötet avslutades med ett intressant bildspel om naturen i Jämtland
vintertid av Andreas Ringnér som också berättade om hur en fotograf
jobbar för att få bilder av skygga djur med vinterpäls.

Text/Inger

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.