A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala pensionärsrådet 28 februari 2019

Utredning av pensionärspriser på stadsbussarna.Vid pensionärsrådets öppna beredningsmöte på Lövbergas mötesplats den 6 februari 2019 kom det frågor om pensionärspriser på stadsbussarna. Kommunfullmäktige har gett förvaltningen Samhällsbyggnad i uppgift att utreda frågan, men någon utredning har inte gjorts.

2019-03-24 Magnus Andersson, ordförande i Miljö- och
samhällsnämnden, berättar att Kommunfullmäktige beslutade år 2017
att det skulle göras en utredning om busskorten. Utredningen är inte
gjord eftersom Samhällsbyggnad inte har hunnit med det, och
politikerna har heller inte gett förvaltningen några pengar till det. 

Träff med Nettbuss Stadsbussarna
Magnus Andersson träffade Länstrafiken och Nettbuss Stadsbussarna
den 28 februari 2019 för att försöka få till en utredning trots allt. Det
kan till exempel vara en bra start att titta på upplägget som Sundsvalls
kommun har. En synpunkt som Magnus framförde till Nettbuss
Stadsbussarna var att de som har rullator måste kliva på fram i bussen
för att betala, medan de som har barnvagnar kan kliva på bak utan att
betala. Då händer det att den som kliver på fram med sin rullator inte
får plats och därmed inte får åka med. Nettbuss Stadsbussarna vill
gärna få in synpunkter från pensionärsföreningarna om
busshållplatserna är placerade på lämpliga platser, eller om någon
behöver flyttas. På Lillänge köpcentrum är det exempelvis långt mellan
hållplatsen och affärerna, och där skulle hållplatsen kanske behöva
flyttas närmare.
Har ni synpunkter om busshållplatserna och andra frågor om
busstrafiken, kontakta PRO distriktet, Inger Breil 070-263 62 29

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.