A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Kontakta oss!

Vi tar gärna emot synpunkter om verksamheten och förslag på innehåll i möten, cirklar och på hemsidan! Kontakta gärna vår programgrupp och resekommitté! Du kan också ge synpunkter i vår förslagslåda.

Ordförande: Gullan Shah Tfn: 076-0250949

 

 Kassör: Lars-Erik Johansson Tfn : 036- 70155

 

 

Sekreterare: Christine Åman Tfn: 036-92107, 073-1414197
cristine.aman@live.se  

 

Programgrupp:
Lars-Inge Pettersson, 070-6839902, larsinge.p@telia.com
i samarbete med styrelsen

 Resekommitté:
Bertil Klang 036 714867  070-6441939

Webbredaktör

Gerd Tärnåsen,  036-76555, gerd.tarnasen@gmail.com

Tips: Är texten på sidorna för liten att läsa? Tryck: Ctrl+ en eller flera gånger så förstoras texten. Återställ storleken med Ctrl -

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.