A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arkiv

Möte och Träff i 2016

Dagordning vid årsmöte den 15 februari 2016

                    PRO Mullsjö-Sandhem

 

1.     Årsmötets öppnande

2.     Parentation

3.     Mötets behöriga utlysande

4.     Fastställande av dagordning

5.     Val av mötesfunktionärer

         a) mötesordförande

         b) mötessekreterare

         c) två justerare tillika rösträknare

6.     Verksamhetsberättelse

7.     Ekonomisk rapport

8.     Revisorernas berättelse

9.     Beslut om ansvarsfrihet

10.   Val av Ordförande på 2 år

11.   Val av ledamöter på 2 år

12.   Val av ersättare 1 år

13.   Val av revisor på 2 år

14.   Val av övriga funktionärer

15.   Val av valberedning

18.   Övriga frågor

19.   Avtackning

20.   Mötets avslutning 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.