A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Träffar och möten

PRO Mullsjö-Sandhem i år

Årsmöte PRO Mullsjö-Sandhem den 18 februari 2019.

Plats: Margaretas Park

Närvarande: 95 medlemmar.

Efter Monica Pettersson, Ordförande, hade hälsade alla välkomna och öppnade mötet höll Sune Svensson Parentation och ett minnestal för de 9 medlemmar som hade gått bort under 2018. Sedan tog Kören scenen och sjung "O Storre Gud" med soloist Claes Bromander. Mycket vackert.

Mötesordförande Jan Åke Hellqvist, från Bankeryd och Mötessekreterare Gunnlaugur Jonasson blev vald samt två justerare tillika rösträknare Kurt Bergström och Alf Gustavsson. Verksamhetsberättelse samt balans och resultat rapport fanns på alla bord och blev godkänd.

Rosemary också tackade dom som har tagit hand om fredagskaffet som har varit en bra inkomstkälla, och tackade också våra vanliga serverings personal till månads möte. Sedan en särskillt tack till Kalle och Bosse som ordnar inne boule på Margareta's Park varje onsdag eftermiddag. Alla är mycket uppskattad.

Revisoren Kurt Bergström berättade att han och Lilli Elf godkände ekonomien, och bett att styrelsen skulle få ansvarsfrihet, som blev godkänd.

 

Valberedningens förslag till styrelse och andra poster för 2019:

Kassör: Rosemary Forslin omval 2 år.

Sekreterare: Gunnlaugur Jonasson omval 2år.

Studieorganisatör samt ABF ombud: Kerstin Svärd omval 2 år.

Ersättare: Lars Nilsson nyval 1 år, Berndt Johansson omval 1 år.

Reseansvarig: Leif Pettersson, Rune Elversson.

Bouleledare: Lars Blomberg, Lars Liabäck.

Biljardledare: Kurt Bachmann, Kjell Dahlander.

Försäkringsansvarig: Gunnar Andersson.

Trafikansvarig: Alf Gustavsson.

Webbansvarig: Rosemary Forslin

Aktivitetsgruppen: Leif Pettersson, Gunnel Jonsson, Gunnlaugur Jonasson.

Serveringspersonal vid månadsmöte och trivselträffar:

Mona Laveno, Rannveig Gudlaugsdotteri, Gudrun Andersson, Dagny Stenholm,

Kerstin Strömberg, Gunnar Andersson.

Fredags Cafegrupp: Gudrun Andersson, Mona Laveno, Karin Andersson, Gun-Britt Johansson, Kicki Svensson, Inger Karlsson, Kristina Nyblom, Ulla Hallen.

Värdinna och Värd: Kerstin Strömberg, Gunnar Andersson, Kicki Svensson.

Konsumentombud: Inger Ögren, Jan Nyberg.

Lotteriansvariga: Gunnel Jonsson, Mona Laveno, Kerstin Svärd, Inger Karlsson(trippelskrapet).

Friskvårdsansvarig: Gunnlaugur Jonasson.

Revisorer: Lilli Elf, Kurt Bergström, Rune Elversson ersättare.

 

Valbereddning blev oändrat. Gunnar Andersson(sammankallande)och Leif Pettersson.

Ordförande Monica Pettersson tackade avgående styrelsemedlemmar och andra funktionärer för bra jobb, och delade ut lite blommor till dem.

Kören sjung några andra fina sång och Lise-Lothe Hedström, verksamhetschef för Vårdcentral, och Lotta Larsdotter, primärvårdsche, förklarade om det temporärt flytt av Vårdcentral. Det är hoppats fungerar med Mjuka Linje som kan kör folk dit. Tyvärr det finns ingen transport ordnad till Habo dit man måste resa för blodprov. 

Styrelsen bjud på kaffe och semla, och efter lotteri dragning var det dags att vända hemåt.       

  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.