A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kontaktlista

Kontakta oss

Här en kontaktlista till alla förtroendevalda och kommitterade inom PRO Skillingaryd, 2020.


   

STYRELSEN 2020    
Ordförande Sonja Kling 073 691 41 40 sonja.kling51@hotmail.com
Sekreterare Birgit Adolfsson 070 291 55 00 birgit.adolfsson@gmail.com
Kassör May Ryman 070 291 55 00 mrymn53@gmail.com
Ledamot Monica Andersson  073 054 94 72 monicaandersson11@gmail.com
Ledamot Marianne Odestrand 072 553 08 33 marianne.odestrand@hotmail.com
Ledamot Ingrid Siltala 070 828 08 66 ingridsiltala@gmail.com
Ledamot Erik Sjöberg 070 260 38 68 erik.skillingaryd@gmail.com
Suppleant Lotta Johansson 073 159 09 81 lotta49@navnet.se
Suppleant Inger Lindström 076 232 00 47 lindstromsinger@gmail.com
Suppleant Ingmar Magnusson 070 636 18 83 imag48@telia.com
       
Revisor Gunnel Aldelius 070 796 66 23 gunnel.aldelius@gmail.com
Revisor  Per-Olof Palm 0370-700 70  
Revisorssuppl. Dan Pettersson 072 326 61 98 monapettersson@hotmail.com
       
Valberedning  vakant    
       
KOMMITTÉER 2020    
Studiekommitté Inger Lindström 076 232 00 47 lindstromsinger@gmail.com
       
Medlemskontakter Marianne Odestrand 072 553 08 33 marianne.odestrand@hotmail.com
       
Väntjänsten Birgitta Ekberg 072 341 59 11  
  Elisabeth Ekberg 072 152 42 03  
       
Sista väntjänsten Bolly Eriksson 0370-705 31 bilbol@live.se
       
Friskvårdskommitté  Lena Nöjd 070 406 72 57  lena.nojd@telia.com
  Hasse Johansson 0370-707 89  
  Åke Magnusson 073 931 94 62 ake.titti@gmail.com
  Ingmar Magnusson 070 636 18 83  imag48@telia.com
  Berit Ryman 073 820 19 03 berith_ryman@hotmail.com
  Åke Hessel 070 523 54 21 ahessel@navnet.se
       
Kontaktpersoner/ Monica Andersson 073 054 94 72 monicaandersson11@gmail.com
Sörgården Birgit Adolfsson 070 291 55 00 birgit.adolfsson@gmail.com
       
Kaffeansvarig Anneli Dohrnér 073 835 05 76 adohrner@yahoo.se
       
Lotterikommitté Sture Eriksson 0370-705 31  
  May Ryman 070 291 55 00 mrymn53@gmail.com
  Kurt Svensson 070 517 64 79 kurt.annemarie.svensson@gmail.com
       
Möteslotteri May Ryman 070 291 55 00 mrymn53@gmail.com
  Stig Ryman    
       
Programkommitté Lena Nöjd 070 406 72 57 lena.nojd@telia.com
  Birgitta Mörk 076 145 62 51 birgitta2608@live.se
  Ingalill Toftgård 070 519 63 07 toftgard@navnet.se
  Kerstin Hasselberg 070 173 01 04 kerstin_hasselb@hotmail.com
       
KPR Monica Andersson 073 054 94 72 monicaandersson11@gmail.com
  Ingrid Siltala 070 828 08 66 ingridsiltala@gmail.com
       
Resekommitté Inger Lindström 076 232 00 47 lindstromsinger@gmail.com
  Ingmar Magnusson 070 636 18 83  imag48@telia.com
  Ann-Mari Wilsson 070 687 85 98 annmariewilsson@icloud.com
       
Hemsidan Kerstin Hasselberg 070 173 01 04 kerstin_hasselb@hotmail.com

 

       
       

 

 

 

    

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.