A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Info

Kom med i PRO

PRO är landets och ortens största pensionärsorganisation. Organisationen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Genom ditt medlemsskap kan du framföra dina intressen som pensionär. Anmäl dig på vår exp. ti. o to. kl. 10.00-11.00 besök el. tfn 076 14 20 570, övrig tid till Gerthie Lindqvist tfn 0370-13441 eller mail pro.varnamo@tele2.se  

 

”PRO Pensionären” är organisationens egen medlemstidning, den belyser de problem och glädjeämnen som berör oss alla som är pensionärer.

Öppettider PRO:s exp.
10.00 – 11.00 helgfria tisdagar och torsdagar.
Adress: Lagmansgatan 15
Telefonnummer till expeditionen – 076 14 20 570

OBS! Under juni och juli samt jul - trettonhelgen stängt! 

  

Pensionärernas Riksorganisation PRO bildades vid ett konstituerande möte i Malmö 1942.

Vår lokala förening  Värnamo PRO såg dagens ljus 1953, och är nu en alert 60+åring med många strängar på sin lyra.

Sedan många år tillbaka har föeningen tillgång till en egen lokal, det som i dagligt tal kallas  PRO-Huset, Lagmansgatan 15.

I det huset pågår aktiviteter dagarna i ända måndag till fredag. Men inte sällan ses lampan lysa under kvällar eller helger.

Att aktiviteterna är många framgår av det program som föreningen delar ut till medlemmarna.

Det syns också om man klickar vidare på den hemsida Du just läser.

Att PRO kan bedriva så många aktiviteter både i PRO-huset och i andra lokaler i Värnamo beror först och främst på det arbete som våra trogna, flitiga medlemmar lägger ner.

Utan dem skulle aktiviteterna inte kunna genomföras.

Dessa eldsjälar är värda all uppskattning de får och många varma tack för att de ställer upp. 

Friskvård och gemenskap är bra både för kropp och själ. Att ha roligt och skratta  en stund betyder mycket, en del av oss kanske behöver glömma allvaret för en stund.

Men allvaret finns också som en del av PRO:s verksamhet. Det gäller intressefrågor för pensionärer. PRO jobbar med sådana frågor även på det lokala planet.

Det sker främst i det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) som är ett samrådsorgan mellan kommunala nämnder och pensionärsföreningarna i Värnamo kommun.

Värnamo PRO har tre representanter i rådet.

Där dryftas frågor som är av betydelse för pensionärer. Det kan handla om tillgänglighet i offentliga lokaler, på gator och torg. Frågor inom äldreomsorgen, som särskilt boende, hemtjänst, färdtjänst och dit hörande taxor diskuteras också.

Föreningen får även tillfälle att yttra i sig runt detaljplaner i samband med nybyggnationer i centralorten, och har fått gehör beträffande flera synpunkter som framförts.

Styrelsen tillskriver också olika nämnder i aktuella frågor som uppstår.

Värnamo PRO har en vision: Det är att få fler medlemmar delaktiga i det arbete som bedrivs.

Då kan vi behålla och förhoppningsvis förnya de aktiviteter som pågår.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.