A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen för Orrefors PRO

Mail till Bernt berntnordlund@live.se

Ordförande:Bernt Nordlund tfn 0706290400

Vice Ordförande:   Leif Skanbäck   tfn 0768693621

Kassör:                 Leif Skanbäck    tfn 076 869 36 21

Sekreterare:         Paul Axelsson     tfn 070 734 71 03

Studieorganisatör:  Eva Karlsson     tfn 0767936248

Styr- led-möter:    Monica Eriksson, Birgitta Eriksson, Inger Skanbäck
                           Inger Heimén och Gerhard Engdahl.Jörgen Helgesson

Adgungerande styrelseledamot:  Britt-Marie Eriksson 

Revisor:        Eva Baranyai o Lars Dahlgren        
Revisorsuppl: Bernt Staremo        

Lotteriansvarig:     Birgitta Eriksson  tfn 30513
Ers Lotteriansv:     Inger Heimén

Reseledare:           Monica Eriksson   tfn 0738278085
                            Inger Skanbäck,   tfn 0725046164
                            Britt-Marie Eriksson tfn 30674

Försäkringsansvarig: Bernt Nordlund

KPR-ansvarig:           Bernt Nordlund

Ombud Samorg:    Bernt Nordlund o Leif Skanbäck
Ersättare Samorg: 

Kontaktombud:      Ina Augustsson, Gurli Engdahl,
                            Laila Andersson ,Eva Karlsson.

Bingokommitte:     Anita Sjökvist, Kerstin Svensson och
                            SagaBritt Karlsson

Kubbkommitte:      Birgitta Eriksson o Ros-Marie Fried o Paul Axelsson

Kaffekommitte:      Monika Eriksson,Britt-marie Eriksson,Anita Sjöqvist,Kerstin Svensson,Saga-Britt Svensson,Margareta Gustavsson

Gullevi Lindahl,Berit Gustavsson,Ina Augustsson,Inger Skanbäck,Eva Karlsson,Barbro o Sven Johansson,

Inger Heimen,Bo o Ing-Britt Johansson,Gurli o Gerhard Engdahl,Ria Thiele 
                          

Hemsideansvarig och itansvarig:  Jörgen Helgesson 0706054737 mail jorgen.helge@hotmail.com

                            

 

Bouleansvarig:       Birgitta Eriksson

Valberedning :       Eva Carlsson,Eva Baranyai.

Firmatecknare: Bernt Nordlund , Leif Skanbäck

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.