A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

2017-09-20 Månadsmöte

62 medlemmar kom till månadsmötet i Vimmerbyparken. Cittragruppen från Ingatorp underhöll mad många kända sånger och Maritha Karlsson från ABF berättade om utbudet av studiecirklar och om nyutkomna böcker.

2017-12-15  

 

Martiha Karlsson från ABF med en ny bok om Florence Stephens förorade värld.

Det finns ett stort utbud av studiecirklar och nya böcker.

Cittragruppen från Ingatoorp sjöng och spelade kända låtar av bland andra Sven-Ingvars, Erik Öst och Jokkmokks-Jokke.

 

Minnesanteckningar från Vimmerby PRO:s månadsmöte 2017-09-20 i Vimmerbyparken

Marize Viderström hälsade samtliga närvarande 62 medlemmar, föreläsare Maritha Karlsson, ABF och dagens underhållare Cittragruppen, Ingatorp välkomna.

Ny medlem: Elisabeth Widerberg hälsades välkommen.

Inledning med allsång – En visa om PRO.

Kort PRO-information:

”Bättre tandvård”. PRO håller på att ta fram en rapport om tandvård för äldre. Det efterlyses erfarenheter från tandvården, både positiva och negativa, och förslag på hur tandvården för äldre kan fungera bättre. Särskilt intressant är att höra erfarenheter om tandvård från personer som har hemtjänst eller som bor på ett äldreboende. Man får gärna vara anonym, men det som skickas in kan komma att citeras i rapporten eller i PRO:s övriga kommunikation.

  • Ålder avgör inte vem som är en bra bilförare. Eget omdöme och läkarens medicinska bedömning som avgör. Detta har kommit upp på agendan efter att en bilolycka med äldre person inblandad har inträffat.

Maritha Karlsson, ABF, presenterade vilka studiecirklar som finns tillgängliga. Även nya böcker som är nyutkomna och av intresse.

Studiecirklar finns som dels är utåtriktade till allmänheten och mot medlems-organisationer t.ex. PRO. Bl.a. anordnar Fårbobuss resa 4 dagar till Finland i maj 2018. Att läsa boken ”Fantastiska Finland ” i studiecirkelform innan resan är en god start. Hon redogjorde i korthet för vilka regler som gäller vid studiecirklar.

Utbildning i Windows 10 samt IPAD finns också.

Maritha rekommenderade att en studiecirkel - Trafikboken - som tar upp nya bestämmelser i trafiken och trafikmärken kan vara till stor nytta.

Under fikapausen fick alla tillgång till allt material som Maritha gått igenom.

Cittragruppen, Ingatorp, underhöll både före och efter fikapausen. Det var kända låtar av Sven-Ingvars, Erik Öst och Jokk Mokks Jocke m.fl. Trumpetsolo på psalmen Amazing Grace. Underhållningen var mycket uppskattad av samtliga i lokalen och gruppen ombads spela en extra låt.

Erna Heelge informerade om:

  • Statens budget 2018 – bl.a. satsningar på sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer.
  • KLT:s satsning 2018 till pensionärer att erbjuda månadskort för 100 kr som gäller resor under fm. och em. då resandet under denna tid på dygnet är minst.
  • Kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har möte på Stadshuset, Vimmerby, fredag 22 september 2017.
  • Föreläsning av Dr Margareta Wargelius om Ålderism i Vimmerbyparken tillsammans med Samorganisationen och SPF onsdag 27 september 2017 kl. 14.00. Kostnad 60 kr inkl. kaffe. Underhållning av Lennart Örten Larsson. Annonsering Vimmerby Tidning lördag 23 september 2017.

Erna nämnde också om det brev som skickades ut till samtliga medlemmar i Vimmerby PRO, om en träff i Vimmerbyparken den 7 september 2017 med önskan om att flera medlemmar behöver engagera sig och göra en insats i föreningen för att den ska kunna existera. I dagsläget saknas ordförande, vice ordförande samt studieorganisatör. Gensvaret var dåligt då ca 20 personer hade svarat på det utskickade brevet. Träffen fick av den anledningen ställas in då det var för få anmälda.

Solveig Sjöbladh informerade om resor som styrelsen tagit beslut på:

  • 2017-10-11 – Ullared
  • 2017-11-01 – Hallingebergs Teatern
  • 2017-12-01 – Julmässa på Kalmar Slott

Anmälan till Solveig Sjöbladh för samtliga resor. Listor till de olika resorna fanns utlagda för påskrift samt uppgifter om sista anmälningsdag och kostnad.

Ann-Marie Cederteg påminner om att det behövs frivilliga som hjälper till med lott-försäljningen på Coop under hösten 2017.

Nästa månadsmöte 25 oktober 2017 är i Vimmerby Parken kl. 14.00. Underhållning av Mona G.

Ändrat datum för ”Herrarna bjuder in” till den 22 november 2017 kl. 12.00 på Restaurangskolan. Underhållning av idrottsprofilen Sune Magnusson.

Annonsering för ovanstående månadsmöten i Vimmerby Tidning lördag 16 september 2017.

Sedvanlig dragning på lotter med vinster bestående av presentkort på Coop till ett värde av 25 respektive 50 kr.

Solveig Sjöbladh tackade samtliga medlemmar för deltagandet på månadsmötet.

Avslutning med allsång Vi tror på PRO.

Vid pennan

Marize Viderström

Medlemmar: 43 kvinnor  19 män. Cittragruppen, Ingatorp 11 personer, underhållning. Marita Karlsson, ABF, föreläsare.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.