A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhetsplan 2019

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019

 Samorganisationen har till uppgift att:

 • Tillvarata och samordna de anslutna föreningarnas gemensamma intressen
 • Verka mot åldersdiskriminering på alla nivåer
 • Utse ledamöter i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) samt
  vara samordnare i ärenden från föreningar till KPR.
 • Initiera och väcka nya frågor samt verka för att PRO får ett större inflytande i kommunala frågor som rör äldre
 • Stärka gemenskapen mellan föreningarna och medverka till en positiv medlemsutveckling
 • Samverka med
  PRO distrikt i Kronobergs län.
  ABF
  Andra samorganisationer inom PRO
  Andra pensionärsorganisatoner
 • Variera aktiviteter för olika pensionärsåldrar
 • Bedriva föreningsgemensamma aktiviteter såsom exempelvis
  Bouletävling
  PRO vetarna
  Resor
  Utbildning
 •  Fungea som remissinstans

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.