A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om distriktet

Distriktets roll

Distrikten omfattar föreningar och samorganisationer inom områden som fastställts av riksorganisationens styrelse.

Distrikten har följande uppgifter:

  • Driva pensionärernas intressefrågor och verka för att öka pensionärernas inflytande.
  • Främja ett nära samarbete mellan distriktet, samorganisationer och föreningar och genomföra gemensam verksamhet och aktiviteter
  • Bidra till en positiv medlemsutveckling och medverka till att nya föreningar bildas
  • Fastställa föreningarnas verksamhetsområden i samråd med samorganisationen där sådan finns
  • Distrikten ska följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av kongressen, riksorganisationens styrelse och representantskapet

 

Sidan uppdaterad 2018-05-27

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.