A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om samorganisationen

PRO samorganisation i Bodens kommun har 1274 medlemmar och ytterligare 40 stödmedlemmar fördelade på tre föreningar.

         

             Samorganisationen har till uppgift att:

 

  • Att samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen.

  • Att medverka till en positiv medlemsutveckling och till att nya föreningar bildas.

  • Att inom kommunen ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande ökar.
  • Att utse ledamöter till kommunala pensionärsrådet KPR:
  • Att fungera som remissinstans.
  • Att verka för ökade kommunala anslag till verksamheten. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.