A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen 2019

Styrelsens sammansättning

 

Ordförande:  
Inger Olivesten
Vice ordf:   
Arne Karlsson    

Kassör:      
Marianne Nilsson Karlsson

Sekreterare: 
Ingemar Nilsson    

Ordinarie Ledamöter:
Hjördis Karlsson 
Barbro Lantto
Bertil Vinsa

Revisorer:
Annvor Larsson
Sally Keinström
Ersättare:
Lennart Olsson-Lasu
Neily Vinsa

Valberedning:
Marja-Liisa Persson
Kenth Lantto
Ann-Marie Turtola    

Resekommitte:
Barbro Lantto                     
Alf Keinström                     
Ingemar Nilsson    

Festkommitté:
Kenth Lantto
Anne-Maj Åkemalm
Alf Keinström   

Bingo, lotteriansvarig:     
Ingemar Nilsson    

Ombud PRO:s distr.årsmöte:
Inger Olivesten    

Ombud samorganisationen:         
Inger Olivesten                       
Barbro Lantto
Ersättare:         
Arne Karlsson    

Ombud ABF:s årsmöte:
Hjördis Karlsson            
Marianne Nilsson Karlsson
Ersättare:
Arne Karlsson

Försäkringsansvarig:
Kenth Lantto

Hjördis Medlemssystem/Hemsidan
Marianne Nilsson Karlsson

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.