A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bli medlem

Vem kan bli medlem

Alla som har någon form av pension kan vara med i PRO!

Alla som uppbär någon form av pension kan bli medlemmar i PRO. Det gäller ålderspension, sjukersättning (tidigare benämnd förtidspension), avtalspension, änkepension samt efterlevnadspension. Dessutom kan den som själv inte är pensionär men som maka, make eller sambo med PRO-medlem bli PRO-medlem.

Du väljer själv om du vill tillhöra närmaste förening, eller någon annan förening med verksamhet som tilltalar just dig.

Bli medlem!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.