A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sjukvård med personen i centrum

PRO Skånes ordförande Jan Andersson PRO Skånes ordförande Jan Andersson

Vi är som medborgare under hela vårt liv beroende av en väl fungerande vård

2017-06-19 Sjukvården är den fråga som väljarna tycker är allra viktigast. Det förvånar mig inte. Vi är som medborgare under hela vårt liv beroende av en väl fungerande vård. Att den fungerar blir ofta allt viktigare ju äldre vi blir.

Till vårt årsmöte i PRO Skåne hade vi bjudit i Hans-Inge Persson för att han med sin bok ” Den inhumana vården” som utgångspunkt skulle berätta om hans syn på den skånska vården. Hans-Inge bär med sig erfarenheter av vården från sin hustrus sista tid i livet då hon mötte en mängd olika läkare. Alla med en hög kompetens inom sin specialitet men med en oförmåga att se till helheten hos en multisjuk patient.

Skånsk sjukvård behöver sannolikt ett resurstillskott. Vi kan inte i Skåne tro att vi får en tillräckligt bra sjukvård om vi inte är villiga att betala lika mycket som man gör i andra regioner och landsting.

Men mer resurser räcker inte. Sjukvården måste organiseras annorlunda. Idag organiseras vården i olika stuprör utifrån att klara av flödet av olika patienter. Det saknas någon som har ett helhetsperspektiv på den som är viktigast, nämligen den enskilda människan, den enskilde patienten. Sjukvården måste bli personcentrerad.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.