A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vinster i välfärden

Jan Andersson Jan Andersson

Jag har i min hemkommun Helsingborg sett hur två stora privata företag, Attendo och Vardaga, under det senaste året tagit över fyra tidigare väl fungerande kommunala äldreboenden. Övertagandet skedde utan att tillfråga de äldre.

2017-10-02 Frågan om vinster i välfärden kommer vi i PRO att behöva ta ställning till inför den kommande valrörelsen. Välfärdstjänsterna inom skolan,
äldreomsorgen och sjukvården finansieras solidariskt genom att vi betalar skatt. Dessa tjänster ska sedan fördelas efter behov.

Jag har i min hemkommun Helsingborg sett hur två stora privata företag, Attendo och Vardaga, under det senaste året tagit över fyra tidigare väl fungerande kommunala
äldreboenden. Övertagandet skedde utan att tillfråga de äldre.

Företagen har dragit ner på antalet timmar, trots att vårdtyngden är minst lika stor som tidigare. Maten har blivit sämre. Antalet aktiviteter har blivit färre. De två företag som tagit över driften går med vinst på verksamheten..

Är det rimligt att privata aktieägare ska kunna göra vinst på det som vi skattebetalare står för samtidigt som kvalitén på verksamheten försämras? Är det rimligt att de äldre som byggt upp vårt samhälle inte ska få vara med och bestämma om väl fungerande
kommunal verksamhet ska drivas av privata företag?

Det enda rimliga är att de äldre och deras anhöriga tillfrågas innan sådana förändringar görs och att politikerna lyssnar på dem. Det andra är att de överskott som uppkommer i verksamheten ska stanna kvar för att utveckla kvalitén och inte försvinna i privata
aktieägares fickor.

Jan Andersson Ordförande PRO Skåne

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.