A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Skåne

2017

Årsmötet 2017 ägde traditionsenligt rum i Eslövs vackra medborgarhus. PRO Skånes ordförande Jan Andersson inledde mötet med att betona att PRO är en stor bred rörelse, men att det alltid finns plats fler medlemmar. Desto större PRO är, desto starkare blir vår röst i samhällsdebatten.

Efter jan Anderssons inledningstal var dags för dagens förts kulturella inslag. Trubaduren Pontus Stenkvist, bördig från Svedala, men numera bosatt i Malmö underhöll med musik och vitsar. Mötesdeltagarna fick även höra sanna historier från Svedalas socialtjänst och numera vet vi att såväl Öland som Gotland finns i Svedala.

Lisbeth Staaf Igelström, ordförande för PRO i Värmland, tillika andre vice ordförande för PRO skickade hälsningar från Riksorganisationen och höll ett tal som bland annat handlade om studiernas betydelse.

Efter Lunch var det dags för författaren Hans-Inge Persson att äntra scenen. Han berättade historier om dagens sjukvård och efter hans anförande var det strykande åtgång på hans bok Den inhumana vården.

Valen förrättades utan omröstningar. Kerstin Johansson, Båstad och Ulla-Britt Andersson från Båstad valdes till nya ledamöter i styrelsen. Birgitta Jonsson, Tommy Westerberg, Marianne Nilsson och Åke Ljunggren valdes till nya ersättare jämte veteranen Anders Magnhagen.

I samband med avslutningen avtackades de avgående ledamöterna. Jan Andersson tackade dem för insatser under åren.

2016 års verksamhetsberättelse

Avtackning

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.