A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Skåne

2018

Drygt 170 ombud från föreningar, representanter från samorganisationer, styrelse och gäster hade samlats på Medborgarhuset i Eslöv för att genomföra distriktets årsmöte.

Årsmötet inleddes med ett anförande av distriktets ordförande Jan Andersson där han summerade 2017 och lyfte viktiga frågor som PRO ska arbeta med under innevarande år.

Valåret satte prägel även på årsmötet då vi hade besök av Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och Sjukvårdsnämnd SUS 2:e vice ordförande Stefan Lamme (M). Båda lyfte vad de tyckte var viktiga frågor för framtiden och för pensionärsgrupperna i synnerhet.

PRO Mervärde fanns på plats och berättade om bakgrunden till att PRO gick med i Mervärde och kort om vilka erbjudande som är aktuella.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse fastställdes utan större diskussion och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Därefter följde ett antal val, Jan Andersson omvaldes till ordförande, Kjell-Ove Linell nyvaldes som sekreterare och fyra ledamöter valdes, Susanne Björkenheim, Solveig Lundgren, Gun Åkers och Åke Ljunggren. Kvarstående som har ett år kvar är Sig Ålund (kassör), Sven Englesson (studieorganisatör) samt ledamöterna Ulla-Britt Andersson, Kerstin Johansson och Bengt Zander.

Till ersättare valdes Sylve Qvillberg, Marianne Nilsson, Anders Magnhagen, Lena Ejderbrand och Tommy Westerberg.

Då det är kongressår i PRO valdes 22 ombud och 11 suppleanter för dessa.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.