A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Swish – så har mottagaren pengarna.

Swish-appen på telefonen.

Det blir allt svårare att betala med kontanter eller som förening bli av med kontanterna utan att betala för det. Att Swisha pengar är ett alternativ till kontanter men det förutsätter att du har rätt telefon. Att du har skärmsläckare och kan lägga in appar.

2018-01-16 UtbildningsForum som är bildat av sparbankerna har till uppgift att utbilda bankernas kunder i hur man använder digitala tjänster.

Som ett led i att få fler av våra medlemmar att våga använda digitala tjänster tog vi kontakt med UtbildningsForum. Idag på förmiddagen var vi 10 PROare som lyssnade och praktiserade. Mobilt BankID är en förutsättning för att kunna använda Swish. Mobilt BankID är även bra då man ska kommunicera med myndigheter som Skatteverket, Transportstyrelsen men används också på 1177 – Mina vårdkontakter.

Att fler av våra medlemmar kan betala via Swish på medlemsträffar m m kommer att underlätta föreningens hantering av kontanter. Det innebär även att vi kan använda våra/meddlemmarnas pengar till medlemmarna och inte behöva betala banken för att få sätta in kontanter på föreningens konto.

Då maxgränsen för deltagare var 10 så fick inte alla som ville, möjlighet att delta idag. Det innebär att vi kommer att boka ytterligare ett utbildningstillfälle. Är du intresserad? Hör av dig snarast.

Text och bild: Lena Larsson

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.