A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Medlemsförmån - el-avtal!

Lampa

PRO Eslöv har tecknat elavtal med Kraftringen som ger dig som är medlem i PRO Eslöv rabatt på elpriset.

I februari 2014 besökte Kraftringen Energi AB en medlemsträff för att informera om priser och avtal. Denna kontakt har nu lett till ett avtal mellan PRO Eslöv och Kraftringen Energi AB.

Nuvarande avtal gäller från och med den 2 november 2015 och tillsvidare. Avtalet innebär rabatt på energiförbrukning och energirådgivning. Observera att det inte gäller för nätet.

Om du idag har ett rörligt avtal kan du redan nu skriva om ditt avtal enligt det nya förmånserbjudandet men har du ett fast avtal eller närprisavtal måste du vänta till avtalstiden har gått ut.

Vad innebär avtalet?

  • En rabatt på 1,25 öre per kilowatt timme (kwh) inkl. moms.
  • Sänkt årsavgift till 250 kr inkl. moms (ordinarie pris 315 kr inkl moms)
  • I elavtalet ingår alltid el från 100 % förnybara energikällor som vatten, sol, vind och biobränslen i elpriset, utan extra kostnad.

Är du intresserad tar du kontakt med Kraftringen via telefon 020-32 61 00 eller radgivning@kraftringen.se. Du ska ange att du är medlem i PRO Eslöv. Vid eventuellt behov kommer Kraftringen att kontakta PRO Eslöv för att kontrollera om du är medlem.

Vill du komma i kontakt med energirådgivaren Lennart så ringer du onsdagar mellan kl. 15.00-19.00 till telefon 076-100 11 11.

Du kan även kontakta PRO Eslövs ordförande om du har frågor. Tel. 073- 370 59 23.

Ordinarie el-priser framgår på Kraftringens hemsida.

Kraftringens hemsida med avtal och priser.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.