A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO påverkar

Kommunala Pensionärsrådet

Rådhuset i Eslöv sett från kyrkoparken. Rådhuset i Eslöv sett från kyrkoparken.

PRO Eslöv ingår i KPR.

KPR består av ledamöter från Kommunstyrelsen, Vård- och Omsorgsnämnden samt representanter för pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SKPF och SPRF.

KPR är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan.

Syftet är att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Rådet kan också initiera nya pensionärsfrågor och ska vara remissorgan samt vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

PRO representeras av

Berit Skoog, PRO Marieholm med Kerstin Dahlman som ersättare.

Monica Jönsson, PRO Billinge/Stockamöllan med Roland Olsson som ersättare.

Roland Andersson, PRO Stehag med Jan-Åke Larsson som ersättare.

Lena Larsson, PRO Eslöv med Agneta Bengtsson som ersättare.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.