A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Funktionärer 2019

Funktionärer 2019

Studiekommitté: Gert Jönsson och Inger Wendel

Ansvarig för kulturaktiviteter/underhållare: Inger Wendel

Trivselkommitté: Marguerite Nordkvist sammankallande, Birgit Andersson, Ketty Lindskog, Ketty Borglin, Stina Håkansson, Anita Andersson, Mary Olsson, Birgitta Olsson, Eva Svensson, Lars Gustavsson

Resekommitté: Birgitta Olsson sammankallande, Ann-Britt Rosengren, Stina Nygren, Lena Lexfors.

Lokalansvarig: Ordförande Marianne Nilsson

Lotteriansvarig: Gunnel Skogshult, Inger Wendel

Medlemsansvarig, medlemsregister: Göran Andersson med Kaj Nordkvist som ersättare

Försäkringar: Kaj Nordkvist

Hemsidan: Kaj Nordkvist med Göran Andersson som ersättare

Boulekommitté: Krister Håkansson, Bengt Nilsson

Styrketräning: Bo Nygren, Jan-Åke Nilsson

Gymnastik: Inger Wendel

Bangolf: Bertil Nordqvist

Sånggruppsansvarig: Inger Wendel

Canasta: Gert Grahn, Birgitta Nilsson

Bingo: Inger Wendel, Krister Håkansson

Prisundersökare: Gunnel Skogshult, Lena Gustafsson

Affischering: Karin Persson

Fanbärare: Kaj Nordkvist, Bo Nygren

PRO flaggstång: Gert Jönsson

FöreningsAlliansen Vinslöv: Kaj Nordkvist

Nätverksgruppen: Karin Persson

Revisorer: Lars Rosén och Berith Jönsson

Valberedning inför årsmötet 2020
Bo Nygren,  sammankallande tfn 072-539 57 21 
Stina Johansson tfn 070-634 70 29
Birger Persson tfn 073-033 17 88

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.