A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Månstorp

Äldreombud

Det finns flera äldreombud (ÄO) i Vellinge kommun. Inom PRO Månstorp finns det 2 stycken.
ÄO skall vara en servicefunktion för alla ålderspensionärer genom att vara behjälplig med information om olika samhällstjänster. Det gäller inte bara kommunens verksamhets- och ansvarsområden utan också andra insatser som exv försäkringskassa, primärvård, boendeformer men också allt annat som rör äldre personers vardag oberoende av utförare, således även verksamheter som utföres av privata entreprenörer. Härvid avses verksamheter såväl inom hemtjänsten som vid olika former av vårdboenden. 
Huvuduppgiften är att lyssna och informera samt att kunna lotsa vidare till rätt myndighet eller person.
Till ÄO kan både äldre och anhöriga vända sig vare sig man bor på särskilt boende eller i egen bostad.
Alla kontakter behandlas med strikt förtroende.


Exempel på uppgifter:
*  Hänvisa till rätt instans eller verksamhet
*  Lyssna, ge råd, stöd och vägledning
*  Förmedla kontakter med ansvariga inom t ex äldre- och handikappomsorgen
*  Hjälpa äldre att framföra synpunkter, kritik och klagomål (under anonymitet)
*  Medverka i kontakter med verksamheter och ansvariga inom äldrevården

Våra ÄO medverkar även vid de närståendemöten (brukarråd) som genomföres på Månstorps Ängar.

PRO Månstorps äldreombud är:
Claes Mortin    0737 493230

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.