A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Månstorp

Kommittéer

Programkommittén: sammankallande Kenth Gröndahl

Ansvarar för samordning av föreningens olika verksamheter. Samverkar med PRO/ABF.
Kommittén är ansvarig för att erforderliga beställningar/bokningar av såväl lokal som förtäring, underhållning, materialanskaffning m m genomförs samt rapportering till redaktionsgruppen och i förekommande fall till kassören. 
Programmen bör vara fastställda för vår-sommar och höst-vinter.

Övriga kommittéer utför detaljplanering, genomförande och uppföljning.

Resekommittén: sammankallande Bengt-Olle Karlsson
Festkommittén:  sammankallande Roland Blåsten
Friskvårdskommittén: sammankallande Kenth Gröndahl
Medlemskommittén: sammankallande Kjell Andersson
Redaktionskommittén: sammankallande Kjell Andersson
Ekonomikommittén: sammankallande Birgitta Mortin
Verksamhets- och organisationskommittén: sammankallande Kjell Andersson

Respektive genomförandegrupp ansvarar för att erforderliga personalresurser finns tillgängliga för respektive uppdrag.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.