A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Månstorp

Kommunala pensionärsrådet KPRKPR är ett forum där samtliga pensionärsorganisationer inom kommunen är representerade.
I rådet sitter också representanter från de olika nämnderna samt kommunstyrelsen.
KPR sammanträder 4 ggr/år under ledning av omsorgsnämndens ordförande.


Kommunala pensionärsrådet utgör ett viktigt inslag i den kommunala verksamheten. Det torde därför vara av största vikt att denna funktion utnyttjas på ett effektivt och utvecklande sätt till nytta för politikernas ställningstaganden till gagn för kommunen som helhet och sist men inte minst medborgarna.
För att uppnå dessa mål är det av stor betydelse att frågor och synpunkter framföres av medlemmarna till våra representanter. 
Innan ärendet tages upp i KPR sker förberedande diskussioner, först i vår styrelse och därefter i en referensgrupp i vilken enbart kommunens pensionärsorganisationer är representerade.

PRO Månstorps representanter i Referensgrupp och KPR är: 
Kenth Gröndahl,  tel. 070 544 36 20
Willy Olsson,      tel. 040 44 34 65

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.