A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Månstorp

Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för PRO Månstorp

Inledning
Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta skall ske genom att föreningen har ett omfattande program för att så många som möjligt skall kunna delta i föreningens aktiviteter. Aktiviteterna skall innefatta flera intresseområden och ha inriktning och fokus på gemenskap, kultur, kunskap och hälsa. Värde-grunden för föreningen skall vara att skapa största möjliga trivsel för alla, vilket utgör grun- den för en fortsatt positiv utveckling av föreningsverksamheten.

Antalet medlemmar 31/12 2014 var 177 st.

Styrelse m m

Ordförande  Kjell Andersson           
Kassör  Willy Olsson
Sekreterare Ingemo Andersson
Vice ordförande Kenth Gröndahl
Studieorganisatör            Ingrid Christiansson
Styrelseledamot Siv Andersson 
Styrelseledamot Bengt Nilsson
Styrelseledamot Gun-Britt Persson
Styrelseledamot Bengt-Olle Karlsson
Styrelseledamot Vakant
   
Revisorer Kerstin Persson
  Kristina Andersson
Revisorersättare Allan Andersson
  Margit Petersson
   
Valberedning Kenth Gröndahl
  Lars-Erik Andersson
  Gun-Britt Persson
  Gun-Britt Svensson
   
Kontaktombud Ingrid Hägerklint
  Siv Andersson 
                                   Gun-Britt Svensson      
   
Mötesvärdinna Siv Andersson
   
Webbansvarig  
Medlemstidningen Ulla-Britt Olofsson
   
 

Arbetsgrupper/kommittéer

Verksamhetsplan 2015: Kjell, Bengt-Olle och Gun-Britt P
Ekonomifrågor: Willy, Siv och Bengt
Aktivitetsplanering: Kenth, Bengt-Olle, Gun-Britt P och Siv
Festkommitté: Roland, Ann-Kristin, Göta och Ingrid H
Programkommitté: Kenth, Ingrid C, Gun-Britt P, Bengt-Olle, och Roland
Lotteriansvariga: Gun-Britt P och Gun-Britt S

Gemenskap

Året inleddes med föreningens julfest den 11/1 på församlingshemmet i V Ingelstad.            För musiken svarade Sten-Åke Brandt, medan maten kom från Eva Skårners catering.

Mötesverksamhet
Årsmötet hölls den 12/2 med förrättning av stadgeenliga val.


Medlemsmöten har avhållits:
7/5, 20/8 samt 5/11 som var föreningens budgetmöte. På detta senare möte beslöts om oförändrad medlemsavgift till PRO Månstorp på 60:-- för år 2015. Vidare beslöts godkänna PRO Månstorps Verksamhetsplan för 2015.

AU-möten har avhållits:
13/1, 10/3 och 5/5. Härefter upphörde AU-mötena och föreningen övergick till månatliga styrelsemöten.

Styrelsemöten har avhållits:
27/1, 9/4, 2/6, 4/8, 8/9, 13/10, 10/11 och 8/12
26/11 intogs årets julbord. Platsen var församlingshemmet i V Ingelstad och maten kom från Johans & Christers catering.

Vid såväl medlemsmöten som styrelsemöten informeras om olika händelser och åtgärder som kan vara intressanta eller påverka vardagen för våra medlemmar.

Under 2014 har Vellinge samorganisation ombildats till samrådsgrupp.Vissa gemensamma resor med övriga PRO-föreningar i Vellinge har genomförts. 

Den 11/3 hade vi besök av PRO:s distriksordförande Göran Göransson.                                    Den 28/5 besöktes vi av kommunalrådet Carina Wutzler.

Övriga aktiviteter

Föreningen har under året varit representerad i kommunala pensionärsrådet, KPR.             Kjell Andersson som ordinarie och Kenth Gröndahl som ersättare. 

I samverkan med övriga pensionärsföreningar inom Vellinge-Månstorp arrangerades en trivselträff på Almgården den 2 och 3 september. Totalt deltog ca 220 pensionärer.

Bland övriga verksamheter inom föreningen kan nämnas: 

 • Cirkelverksamhet med studiebesök
 • Utfärder/naturupplevelser
 • Bingo
 • Kortspel
 • Tipsrunda med korvgrillning
 • Stavgång
 • Reseverksamhet
 • Fester
 • Zumba
 • Vattengympa
 • Naturvandringar
 • Tankesmedja
 • Kortdesign
 • Kulturarrangemang

Genomförda aktiviteter 2014:
11/1 Nyårsfest
12/2 Årsmöte 
9/3 Teater, ”En kamin för frusna själar”
11/3 Tankesmedja, dagens gäst var Distriktsordförande Göran Göransson
19/3 PRO Vetarna, grundomgång
14/4 Natur- och kulturvandring
16/4 PRO Vetarna, semifinal
23/4 Shoppingtur till Ullared 
2/5 Häckebergasjön runt
20/5 Utfärd till Malmö och Turning Torso samt Nord Mills, lunch på hotell Kramer
21/5 Bingoavslutning på Bokskogens golfbana
28/5 Tankesmedja, dagens gäst var Kommunalrådet Carina Wutzler 
9/6 Utfärd till brofästet - Lernacken
25/8 Vandring i Torups slottspark och bokskogen
2-3/9 Resa till Bornholm
10/9 Tipsrunda med korvgrillning
17/9 Föredrag om skånska gästgiverier
19/9 Teater, ”Dr Zivago”
24/9 Minnesträning, del 1
25/9 Kåseri ”Skånska mord och rälia historier”
30/9 Utfärd, Österlenresa 
8/10 Minnesträning, del 2
17/10 Teater, ”Jobba för 2”
30/10 Shoppingtur till Burg
17/11 Shoppingtur till Ullared
21/11 Teater, ”Familjen Addams”
26/11 Julbord29/11 Julmarknad i Gisselfelds Kloster, Danmark

PRO Månstorp deltog i PRO:s frågesportstävling PRO Vetarna.Laget bestod av Kenth Gröndahl, Lena Lundell, Bengt-Olle Karlsson och Lena Anderholm.

Utöver ovanstående finns det några återkommande aktiviteter såsom:

 • Stavgång tisdagar kl. 09.30 vid Käglinge Naturområde, samling vid parkeringen i Käglinge.      
 • Canasta tisdagar kl. 13.00 i klubblokalen    
 • Vattengympa (2 grupper) kl. 08.00 - 10.00 torsdagar på Månstorps Ängar      
 • Zumba onsdagar kl 11.30 i gamla gymnastiksalen vid V. Ingelstads skola                                                                                                                                                                          

PRO Månstorp medverkar även i Vellinge kommuns boendeprojekt kallat ”Förtjust i Vellinge”.

PRO Månstorp deltager vid boende- och närståenderådet på Månstorps Ängar.

PRO Månstorp har två äldreombud som står till pensionärers och anhörigas förfogande i olika frågeställningar.

Vi deltager också vid de möten som ABF i Trelleborg kallar till.

PRO Månstorp producerar en medlemstidning inför varje medlemsmöte i vilken redovisas kommande aktiviteter, men också referat från det som varit. Våra olika aktviteter presenteras också på föreningens hemsida. Föreningens hemsida är under uppbyggnad.

Under verksamhetsåret har PRO Månstorp genomfört medlemsrekryteringar av dem som fyllt 65 år. Detta har tillsammans med spontana medlemsansökningar lett till en positiv utveckling av medlemsantalet. Ytterliggare rekryteringsåtgärder för 2015 är planerade. Vid två tillfällen har informationsmöten genomförts med nytillkomna medlemmar.

Styrelsen uppvaktar alla medlemmar som fyllt 70, 80 eller 90 år med ett gratulationskort.

V Ingelstad 27 januari 2014

………………………...     …………………………… ......................
Kjell Andersson        Kenth Gröndahl               Ingemo Andersson                                                  

………………………...      ……………………………..         ……………………………
Willy Olsson            Bengt-Olle Karlsson           Gun-Britt Persson

…………………………..     ……………………………..          .............................
Siv Andersson          Bengt Nilsson                   Ingrid Christiansson

.............................
Vakant  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.