A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Månstorp

Valberedning

Valberedningen är en viktig del i en demokratisk organisation. Ledamöterna i valberedningen skall därför ha en god kännedom om hur organisationen fungerar och vilka medlemmar som är lämpliga som förtroendevalda. En styrelse med bred kompetens och där de olika ledamöterna kompletterar varandra samt inte minst viktigt en styrelse som kan fungera ihop. Valberedningen skall ha kunskap om de styrande dokument som påverkar arbetet, t.ex. PRO:s stadgar och handlingsprogram samt lokala regelverk.
Valberedningen ansvarar för uppföljning och utvärdering av förtroendevalda under mandatperioden. Valberedningens överväganden utgår främst från nomineringar. Vid bedömning av kandidater diskuteras även personfrågor såsom lämplighet m.m. 
Även valberedningen har rätt att föreslå kandidater om det saknas nomierade till något uppdrag.

PRO Månstorps valberedning består av: 
Kenth Gröndahl,         Tel. 070 544 36 20 (sammankallande)
Gun-Britt Persson,      Tel. 040 44 34 96
Gun-Britt Svensson,    Tel. 040 44 34 66
Lars-Erik Andersson,   Tel. 0768 583080

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.