A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO påverkar

Ystads Pensionärsråd

Folkets Park Folkets Park Ystad

PRO Ystad ingår i YPR och representeras av Anki Saeden och Anita Lundberg

Ystads Pensionärsråd (YPR) är ett samrådsorgan för de i Ystad kommun verksamma pensionärsorganisationerna Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO), och Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF).
YPR:s uppgift är att driva intressepolitik i frågor som berör hela pensionärskollektivet i Ystads kommun. Förutom att väcka och driva frågor skall YPR bevaka de kommunala förvaltningarnas verksamhet och planer. YPR stävar efter att
• Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas när nämnderna verksamhetplanerar
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
• Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer
• Vara ett forum för att bilda opinion och sprida kunskaper

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.