A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

PRO Finns representerad i KPR av följande ledamöter.

Ordinarie ledamöter: Lars Enander, PRO Södra Ryd Skövde, Anne-Marie Blomquist, PRO Skultorp.

Ersättare är: Gösta Andersson, PRO Timmersdala, Bengt Sjökvist, PRO Skövde.

KPR Sammanträder 4 gånger per år och då diskuteras frågor som de olika pensionärsorganisationerna har aktualiserat, men även omvårdnadsnämden tar upp frågor som rör pensionärerna i Skövde.

PRO har via KPR begärt att gratis buss för pensionärer skall sänkas till i första hand 70 år i stället för nuvarande 75 år. Det har visat sig att när fler pensionärer får åka buss gratis minskar kostnaderna för färdtjänst. Men den samlade bedömningen gör man inte i Skövde.

Nya frågor som diskuteras är bl.a. broddar till alla pensionärer för att minska halkrisken, finns behov av äldrekonsulent, värdegrunden inom äldreomsorgen, digidel - minska digitala klyftor är några frågor som för närvarande är aktuella.

Matfrågan är fortfarande inom hemtjänsten en stor fråga för KPR 

 

Klicka här för att läsa minneanteckningar från sammanträden.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.