A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Historik

   
   

Fritsla Pensionärsförening

bildades den 17 april 1946. Det kanske kan vara av intresse att göra en tillbakablick på hur Fritsla såg ut vid bildandet på fyrtiotalet jämfört med dagens samhälle. 

Flera industrier   

Tittar man i uppslagsböcker från den tiden kan man läsa att Fritsla var en kommun och stationssamhälle i Älvsborgs län med cirka 3000 innevånare. Textil och konfektion var de dominerande industrierna.

Störst var Firma L J Winqvist i vars arbetarbostäder en stor del av befolkningen bodde. Sedan fanns Haldens Färgeri, Eiser, Gardinfabriken, Trikåstickeriet, Syfabriken och några mindre fabriker.

Många affärer                                                                                          

Ett tiotal affärer sålde specerier, varav en var Arbetarnas vid Fritsla Mekaniska Väfveri Handelsförening u.p.a. samt en Konsumbutik. Det fanns två charkuteriaffärer och flera bagerier. Det fanns affärer för herr- och damkläder, järnhandel, pappershandel, kemikalieaffär, möbelhandel, fotoaffär, två sportaffärer, två skoaffärer, två herrfrisörer, flera damfriseringar och några affärer till. Vi hade post, bank, telegraf- och sjukkassexpedition.

Läkare och tandläkare fanns. Caféer var det tre stycken. Matservering och hotell fanns. Vid stationen var det en mindre rangerbangård då Fritsla var en stor lastnings- och lossningsstation.

Det finns säkert mera att säga men vi nöjer oss med detta. Det mesta av detta är borta i dag saligen insomnat genom strukturrationalisering och nya idéer om storskalighet på bekostnad av små enheter.

Fritsla idag                                                                                            

Hur ser då Fritsla ut i dag jämfört med detta? Vi har fått en modernare bebyggelse i och runt samhällets centrala delar, både hyresbostäder och villor. Vi har fått en ny modern skola, utökat modernt äldreboende, en ny modern församlingsgård. Ny idrottsplats med idrottshall och i anslutning till detta ett tempererat bad. Folkets Hus har byggts om från biograf till samlingslokal. Viljans Park som under flera år låg i träda har rustats upp och fått ny dansbana.

Trots många nederlag, med nedlagd post, bank, tandklinik och vårdcentral, så kan vi glädjas över nya etabliseringar såsom bageri, café,blomstraffär, gym både i centrum och på Solgård. Fritsla Kök och bar har gått frånatt vara "kôrvakok" till att bli ett matställe med fullständiga rättigheter.
Fritsla har också med åren blivit allt populärare som bostadsort.                                                            

Vi ser med tillfredställelse fram emot många kommande aktiva PRO-år!

Fritsla PRO:s styrelse Jubileumsåret 2016.

 

   

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.