A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Fokusområden

Fyra fokusområden

Vid höstmötet 2017 beslutade PRO Stockholms län att man skulle arbeta utifrån fyra fokusmområden. 2019 års verksamhetsplan utgår från dessa områden och nu ska hela distriktet fokusera på; fler medlemmar, synas och höras bättre, utveckla verksamheten och vässa intressepolitiken.

Styrelsen utsåg vid mötet 11 december tre personer från styrelsen för varje fokusområde, dessa ska sedan starta arbetet inför 2019. 

De tidigare kommittéerna inrättas inom de olika fokusområdena. Sedan beslutar ansvariga för fokusområdet hur de tidigare kommittéerna ska fungera framöver.

Skälet till att arbeta utifrån dessa fokusområden är just att fokusera mer på det som är viktigast och på så vis arbeta mer effektivt.

Är du intresserad av att bidra till distiktets verksamhet inom något av de olika områdena? Eller vill du bara veta mer? Kontakta ansvarig för de område som intresserar dig, eller maila info@stockholm.pro.se

I menyn till vänster ser du de olika områdena och vilka som är ansvariga för dessa. Under kontaktfliken hittar du e-postadresser till samtliga styrelseledamöter.

Här kan du läsa hela verksamhetsplanen där områdena beskrivs ytterligare.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.