A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Global blickar ut i världen

PRO Global är en intresseförening inom PRO Stockholms län som ägnar sig åt internationella frågor. Vid ett seminarium i mars diskuterades äldres villkor i Europa.

2019-04-16 I samband med PRO Globals årsmöte den 13 mars arrangerade vi tillsammans med Europakontoret ett seminarium, ”Den gamla världen blir allt äldre”. 

Dag Ehrenpreis inledde med en demografisk översikt. En utmaning är att  allt färre yrkesverksamma kommer att behöva försörjer allt fler äldre i en framtid.  Thomas Hammarberg talade om den djupa fattigdomen som finns i delar av Europa främst i öst och syd och hur den drabbar ffa äldre kvinnor. Han nämnde om våld mot äldre på vårdinrättningarna. Det finns mycket få möjligheter för äldre att engagera sig i samhällsfrågor eller organisera sig i nätverk eller intresseorganisationer.

Synen på äldres behov behöver förändras till att mer handla om äldres rättigheter. I dag ses det mer som en fråga om ”välgörenhet”.  Jan Andersson nämnde att den sk Sociala Pelaren inom EU är bra och relevant för äldrepolitiken eftersom den omfattar frågor som t ex pensioner, vård och omsorg som berör äldre. Den har dock visat sig vara svårt att arbeta med eftersom medlemsländerna blandar ihop lagstiftning och mellanstatligt samarbete på ett olyckligt sätt. Vidare påminde han om att man som EU parlamentariker arbetar för alla i hela unionen, inte bara för Sverige. Guy Lööv nämnde att AGE Platform består av c:a 140 organisationer, både äldres egna organisationer och organisationer som arbetar för äldre. AGE Platforms  huvuduppgifter är att få ut information till äldre, att bekämpa ålderism, samt att arbeta för sociala förbättringar för äldre och för forskning som rör äldre.

Under diskussionen, som Cecilia Bäcklander ledde, tog vi upp att det finns många som är äldre bland EU parlamentariker från andra länder.  Däremot i Sverige är endast ca 2% av riksdagsledamöter 65 år eller äldre. Få partier i Sverige – om ens något - har profilerat sig vad gäller frågor som är viktiga i kommande EU val. Äldrefrågor verkar inte vara viktiga i debatten överhuvudtaget. Äldre behöver göra sin röst hörd och se till att fler frågor handlar om äldre. Björn Kjellstöm från EU-parlamentet pratade om varför det är viktigt att gå och rösta i EU valet 26 maj, därför att mycket står på spel. Framsteg som extremhögern och ultranationalistiska partier gör i såväl medlemsländerna som i Europa Parlamentet riskerar att öka ytterligare. Europakontoret driver en kampanj för ökat röstdeltagande, den heter  - dennagångröstarjag.eu.

/Lena Ekroth                   
PRO Global

PRO Global/Pensionärer utan gränser vill:

  • synliggöra äldres situation och villkor i världen
  • motverka åldersdiskriminering
  • verka för ett åldersvänligt samhälle där
  • äldre kvinnor och män får sina rättigheter tillgodosedda
  • och respekterade.

Vi arbetar inom ramen för:

  • de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030
  • FNs handlingsplan för äldre, från 2002, Madrid

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.