A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pressmeddelande: Pensionärer sätter regionens vårdcentraler under lupp

I dagarna ger sig 200 pensionärer ut för att undersöka hur vårdcentralerna och deras äldremottagningar fungerar i Stockholmsregionen. Resultaten ska användas för att driva på förbättringar i vården för äldre.

2019-04-10 Organisationerna som är ansvariga för undersökningen är PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG. Genom besöksintervjuer ska vårdcentralerna granskas ur äldreperspektiv. Även den fysiska miljön ingår i undersökningen.

­­­– Det är bara vi pensionärsorganisationer som kan göra en så här omfattande undersökning, säger Alf Andersson, ansvarig för undersökningen för PRO Stockholms län.

– Dels är vi väldigt många, dels har vi massor av kunskap om vad äldre behöver för vård, inte minst för att vi är äldre själva, fortsätter Alf.

Bakgrunden till undersökningen är att vården inte alltid är så lättillgänglig och god som den borde vara. Dessutom behövs samordning av de olika vårdinsatser som många, inte minst äldre, behöver. En liknande undersökning har gjorts av pensionärsorganisationer i Jönköping, med gott resultat.

Alla som är med och genomför undersökningen har genomgått en utbildning som hållits av projektets utbildare, Ritva Elg, SPF.

– De drygt 200 intervjuarna runt om i länet har tagit sig an uppgiften med stort intresse och energi. De har bildat team för att gå ut i grupper om två eller tre till vårdcentralerna, berättar Ritva.

Kartläggningen av vårdcentralerna i Stockholmsregionen ska pågå under våren och resultatet kommer att presenteras i en rapport hösten 2019. Alla vårdcentraler får då veta hur de ligger till i jämförelse med övriga, men i rapporten kommer ingen enskild vårdcentral hängas ut.

– Syftet är att hitta problem för att sedan kunna genomföra förbättringar, avslutar Ritva.

Projektet har stöd av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i regionen, som bland annat hjälpt till att kommunicera till vårdcentralerna att undersökningen ska genomföras.

För mer information kontakta:

Alf Andersson, PRO, alf.andersson@stockholm.pro.se, 073-068 65 84   

Ritva Elg, SPF Seniorerna ritva.elg@hotmail.com  070-535 62 34

Läs mer om undersökningen här.

Ladda ner pressemddelandet som pdf här.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.