A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO påverkar

PRO påverkar

Namninsamling för kontanthantering i juni 2016.

Rätt att gå i pension – Rätt att jobba

Många jobbar långt upp i åren för de har helt enkelt inte råd att gå i pension. Det handlar ofta om de som har dåligt betalda jobb, de som haft längre tider med arbetslöshet och eller varit hemma med barn. Inte sällan har de dessutom ett arbete som sliter på kroppen.
Sedan finns de som vill vara kvar i arbetslivet. De känner sig unga, friska och de har mycket kvar att ge, men arbetsplatsens policy hindrar dem från att jobba kvar.

Pensionssystemet måste göras om så att den som vill gå i pension kan leva ett värdigt liv efter arbetslivet. Lika skatt för lika inkomst måste genomföras. En mer flexibel pensionsålder skulle vara till nytta för den enskilde, arbetsgivaren och samhället.

Bra boende till rimlig kostnad

Äldre står för en allt större del av befolkningen i Stockholms län och ofta handlar det om ensamhushåll. Vi äldre har olika behov och önskemål om boendet. Att tillgodose detta kräver ett brett utbud av olika typer av bostäder och upplåtelseformer med olika kostnader.
Det måste finnas boenden avpassade till alla äldre och deras ekonomi.
För det första behövs det ett icke behovsprövat boende med möjligheter till aktivitet och hemtjänst för att bryta otrygghet och ensamhet. Det står högst på dagordningen eftersom det är oerhört eftersatt idag. PRO kräver också en rejäl höjning av bostadstillägget.
De andra formerna som behövs är servicehus liksom vård- och omsorgsboende.

En värdig vård

Som nybliven pensionär vill vi inte se oss som gamla och vi har inga större vårdbehov. Men när hälsan blir sämre och kroppen skröpligare har vi behov av vård. De senaste årens larmrapporter från äldrevården har skrämt upp oss rejält. Så vill vi inte ha det! Vården ska vara värdig!

PRO bevakar och påverkar vård- och omsorgsområdet för äldre. Exempelvis kräver och verkar vi för mer resurser, bättre läkemedelsbehandling, ökad samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare och för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sedlar och mynt ska vara lika mycket värda som ett plastkort

Många privatpersoner känner sig mest bekväma med kontanter. Dessutom bygger mycket av föreningslivets verksamhet på kontanter när lotter, korvar, bullar och kaffe ska säljas på idrottsarenor och fritidslokaler. Vi ställer krav på bankerna att hantera kontanter och att insättning av sedlar och mynt ska göras avgiftsfri.

PRO kräver att kontanterna finns kvar som betalningsmedel tillsammans med digitala lösningar, exempelvis betalkort.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.