A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

PRO Färingsö

PRO är partipolitiskt oberoende. Du kan bli medlem i PRO om du har någon form av ålders-, avtals-,änke-,efterlevnadspension eller sjukersättning. Maka/make eller sambo är också hjärtligt välkomna som medlemmar.
Årsavgiften 2014 är 271 kronor (40 kr. om du är medlem i en annan PRO förening)
PRO Färingsö har över 300 medlemmar och har som huvudmål att aktivera, stödja och ge möjlighet till sociala kontakter.
I Kommunala Pensionärs Rådet (KPR) driver föreningen frågor om t.ex. boende, omsorg och är aktiv i alla samhällsfrågor som har anknytning till oss äldre.
Vi deltar i träffar med Landstinget och har nära samarbete med kommunens Fritidsverksamhet för äldre i Stockbygården, Stenhamra.

PRO Färingsö ingår i distrikt Stockholms län/Ekerö kommun av PRO Riksorganisation. PRO är partipolitiskt oberoende. Du kan bli medlem i PRO om du har någon form av ålders-, avtals-, änke-, efterlevnadspension eller sjukersättning. Maka/make eller sambo är också hjärtligt välkomna som medlemmar. Årsavgiften 2017 är 270 kr. PRO Färingsö har över 300 medlemmar och har som huvudmål att aktivera, stödja och ge möjlighet till sociala kontakter. I Kommunala Pensionärs Rådet (KPR) driver föreningen frågor om t.ex. boende, omsorg och är aktiv i alla samhällsfrågor som har anknytning till oss äldre. Vi deltar i träffar med landstinget och har nära samarbete med kommunens Fritidsverksamhet för äldre i Stockbygården, Stenhamra 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.