A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt

PRO Riks/Län

Uppdaterad 18-03-09/KJN

proinformerarmars2018v31.pdf

proinformerarmars2018v31.pdf
18-03-07

Välkommet besked från SKL
782690.pdf
18-02-13

Prisundersökning
Sammanställning kommunvis EX 2003.pdf
18-02-07

PRO informerar februari 2018
Pro informerar .pdf
18-02-02

PRO om välkommet besked
782690.pdf
18-01-29

PRO informerar jan 18.pdf
Dokument utan originalets bilder
18-01-12

Utdrag PRO informerar december 2017

17-12-10


God jul, önskar PRO!
Så har ännu ett år passerat med massor av aktiviteter runtom i våra PRO-föreningar och festligheter i form av PRO:s 75-årsjubileum. Nu väntar ett nytt spännande år med nya utmaningar.
Jag vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2018!
Johanna Hållén
Förbundssekreterare, PRO.

PRO 75 år: Så var avslutningsfirandet i Stockholm
2017 var året PRO firade sina 75 år. Stora och små firanden avlöste varandra under året.
Firandet gick som en budkavle genom landet från Malmö via Göteborg och Umeå avslutades
i Stockholm den 21 november.
På Norra Latin i Stockholm bjöds det på tårta och kaffe och proffsig underhållning av Erik Linder. En artist känd från Idol och Melodifestivalen men som ofta och gärna spelar på PRO-arrangemang. Kanske kan vi tacka hans farfar för det. Han är nämligen PRO:are från Tyresö.
Statsminister Stefan Löfven kunde inte vara med på firandet men han skickade en videohälsning och grattis till PRO ändå! Du kan själv se filmen på vår pro.se.

Bristen på bostäder för äldre var temat för diskussionerna. Clara Lindblom, äldreborgarråd (V) från Stockholm, talade engagerat om stadens mål; att Stockholm ska bli en äldrevänlig stad där du kan leva ett aktivt och självständigt liv så länge som möjligt. För att nå dit krävs ett helhetsgrepp som involverar alla stadens förvaltningar, inte bara äldreomsorgen, konstaterade hon. Ingrid Hjalmarsson från Äldrecentrum presenterade rapporten ”Hur bor äldre”. Kent Löfgren från Socialdepartementet, berättade om förslaget om ytterligare en boendeform för äldre. Den nya boendeformen ska vara ett alternativ för de som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av tillsyn hela dygnet.

Det hela avslutades med ett panelsamtal mellan dagens deltagare förstärkt med Marie Linder från Hyresgästföreningen. Samtalet leddes av dagens moderator Anders Palmgren. Clara Lindholm (V) passade på att rikta kritik mot förslaget om nya mellanboendeformer. Vi kan redan bygga de här mellanboendena men vi vill hellre ha ett utökat investeringsstöd, stöd till bemanning och att man faktiskt ser till att folk har råd med sitt boende.

PRO om #metoo-uppropet: "Viktigt att vi alla säger ifrån"
Avslöjandena om sexuella trakasserier mot kvinnor under rubriken #metoo har avlöst varandra under hösten och flera olika branscher har publicerat vittnesmål. Nu har turen kommit till alla pensionärer, åldersrika och dem som inte längre jobbar, en möjlighet att delge sina berättelser. – Tyvärr slutar inte sexuella trakasserier
när man når en viss ålder. våld och trakasserier går inte i pension, säger Christina Tallberg, ordförande PRO

 

proinformeraroktober2017.pdf

 

Från PRO Stockholms län

19 oktober 2017

Fel medlemsbegrepp har använts av PRO!

PRO har felat, vi måste se till att det blir rätt. Vi vill snarast reda ut oklarheter, så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för bättre livsvillkor för äldre.

PRO Stockholms län hanterar inte medlemsstatistiken på distriktsnivå, det sker i ett centralt medlemsregister. PRO Stockholms län har under åren redovisat antalet medlemskap till landstinget. Det har skett på ett sätt som vi uppfattat varit korrekt. Enligt landstinget framgår att personer med fler medlemskap endast ska räknas en gång. PRO Stockholms län beklagar att vi redovisat fel, vi vill självklart följa gällande regler, göra rätt.

Vi har sökt kontakt med landstinget för att reda ut oklarheter och eventuella återbetalningskrav. Den 31 december 2015 hade PRO Stockholms län 49 831 fysiska personer som medlemmar, men 53 526 medlemskap.

Vi har felat och en skärpning och rättning måste ske. På distriktets höstmöte den 9 november kommer frågan om medlemsberäkningen att tas upp liksom på PROs Riksorganisations representantskap 21 november.

Trots nuvarande motvind är det viktigt att vi alla PROare fortsätter arbetet för att förbättra de äldres livsvillkor. PRO-distriktet är igång med nya program om främst äldres boende, sjukvård och kollektivtrafiken, många kongressmotioner och en vässad intressepolitik, samt medlems-frågor. Vi har många aktiva eldsjälar som är basen för PRO:s verksamhet och dess utveckling i föreningar och samorganisationer!

Om du vill veta mer titta på distriktets hemsida www.pro.se/stockholm. Distriktet kommer att lägga ut material så snart något mer finns att meddela.

Bo Johansson, ordförande

 

proinformeraroktober2017.pdf
(17-10-19)

obsviktigtbrevtillallamedlemmar.pdf
(
17-10-19)

 

Budgetspecial

17-10-05

PRO informerar budgetspecial.pdf

 

 

 

PRO om budgeten: regeringen har lyssnat

17-09-22

Regeringens förslag till budget för 2018 innehåller stora satsningar för pensionärer. Skatteklyftan ska slutas mellan lön och pension. Från nästa år kommer alla med en pension upp till 17 000 kr att betala lika skatt som de som arbetar. Även de som har sjukersättning får en liten skattesänkning.

- Lika skatt på lön och pension är en rättvisefråga. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas därefter. PRO, med alla våra medlemmar, har kämpat för detta i 10 år. Nu kan vi lägga fokus på att reformera vårt pensionssystem så att det går att leva på sin pension, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Regeringen höjer också bostadstillägget för både pensionärer och för dem med sjukersättning. Taket i bostadstillägget höjs från 5000 kr till 5600 kr.

- Det är den största höjningen av bostadstillägget hittills. Men tyvärr räcker det inte. Bostadstillägget måste täcka verkliga bostadskostnader och följa prisutvecklingen på bostäder.

Regeringen föreslår att satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen fortsätter nästa år, men börjar trappas av redan 2019. Statsbidraget till kommunerna föreslås också öka.

- Pengarna som avsatts till bemanning inom äldreomsorgen är viktiga. Vi vill att de ska permanentas och inte avvecklas. Det är bra att de generella statsbidragen till kommunerna ökar. Men PRO ser en stor risk i att kommuner inte satsar dem på äldreomsorgen. Vi kommer att lägga stor energi på att våra lokala pensionärsråd bevakar hur kommunerna använder pengarna.

Tandvårdsbidraget fördubblas från 300 kr till 600 kr per år för de över 65 år och cellprovtagningen för att förebygga livmoderhalscancer blir avgiftsfri i hela landet.

- Det höjda tandvårdsbidraget är viktigt, även om det inte handlar om stora belopp. Det kan ge fler chansen till förebyggande tandvård och därmed minska risken för större och kostsamma ingrepp.

- Den avgiftsfria cellprovtagningen är viktig för att upptäcka livmoderhalscancer tidigt. Men förslaget gäller bara upp till 64 år. Det är oacceptabelt att sätta en övre åldersgräns. Det finns inget som visar att livmodercancer minskar med hög ålder. Tvärt om.

För ytterligare information och kommentarer kontakta:

Malin Wennberg    Pressansvarig PRO     072-227 90 30

 

PRO: Välkomnar tidtabell för lika skatt

17-09-018

Regeringen presenterade idag förslaget att sänkt skatt för pensionärer ska omfatta fler. 4,4 miljarder ska gå till sänkt skatt för pensionärer 2018. De har också målet att skillnaden i skatt mellan pension och lön ska vara utraderad 2020.

- Det är bra och glädjande att regeringen lyssnat på oss. PRO har kämpat i 10 år för en rättvis beskattning av pensionärer. Att de nu väljer att utvidga förslaget till att omfatta fler är mycket positivt. Vi har också fått besked om att skatteklyftan ska vara sluten 2020. Men sänkt skatt löser inte problemen med de alltför låga pensionerna. För det krävs förändringar i pensionssystemet, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden kommer med det här förslaget, efter den 1 januari 2018, att betala lika skatt som den som arbetar, med samma inkomst. Det är en stor grupp som omfattas, både kvinnor och män.

-Det är många PRO-medlemmars engagemang, under lång tid i hela landet, som nu ger resultat. PRO:s krav tas på allvar. Det är bra inför kommande val.

PRO: Välkomnar höjt tandvårdsbidrag

17-09-18

Tandvårdsbidraget fördubblas. Det är ett förslag regeringen och vänsterpartiet lägger fram i höstbudgeten nästa vecka. Den mellan 23 och 29 år eller över 65 får 600 kronor om året och för den mellan 30 och 64 år höjs det till 300 kronor per år.

- Det här kan betyda mycket för tandhälsan och ekonomin. Det kan få fler att inte skjuta upp det förebyggande tandläkarbesöket, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Men det hjälper inte den som behöver omfattande och kostsamma tandvårdsbehandlingar. Vi får många samtal från våra medlemmar och andra äldre som drabbas hårt och ibland måste avstå från nödvändiga ingrepp. Därför krävs förbättringar av högkostnadsskyddet.

 

PRO - Länet Föreningsnytt

 

(17-08-30)

Föreningsnytt

PRO:s krav i Almedalen 

(17-07-06)

Almedalen.pdf

Skrivelse till:

Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting
Gruppledarna i de politiska partierna i SLL
(17-06-15)

ALLVARLIGA BRISTER INOM HÖRSELVÅRDEN

PRO i Stockholms län, med drygt 50 000 medlemmar, har fått många synpunkter från medlemmarna om svårigheterna med hörselhjälpmedlen. Systemet kallas ”fritt val”. Du får antingen en apparat från landstingets sortiment eller via en privat leverantör. Många äldre luras betala väldigt mycket extra för en hörapparat från privat leverantör. Kostnaden hos den privata leverantören kan vara upp till 30 000 kr. Du kunde fått ett bra hjälpmedel för 600 kr ur landstingets sortiment. Då många pensionärer har mycket låga pensioner blir effekten ekonomiskt förödande – tänk att behöva välja mellan mat och att kunna delta i samtal med stöd av bra och prisvärda hörselhjälpmedel!

Många utsätts för vilseledande annonser och argument, ges intrycket att hörapparaten måste kosta mycket. Det krävs ofta även fortlöpande hjälp och stöd med apparaterna så att den äldre verkligen får sin hörsel förbättrad, även detta underlättas om verksamheten samordnas av landstinget.

Vi har tagit del av och instämmer helt i synpunkterna i brevet från Hörselskadades Riksförbund till landstinget 8 juni 2017.

Systemet med ”fritt val” anser PRO distriktet i Stockholms län snarast bör avvecklas. Det är viktigt att alla som behöver får så bra, funktionella och billiga hörhjälpmedel som möjligt.

PRO ser mycket allvarligt på den nuvarande situationen och vill snarast ha överläggningar med landstinget om bättre lösningar.

Med hälsningar

PRO DISTRIKTET STOCKHOLMS LÄN

Bo Johansson, ordförande.

 

Två tal av Bo Johansson PRO Stockholms läns årsmöte

torsdag 6 april 2017 i Hägerstensåsens Medborgarhus

(17-04-11)

1. Årsmötets öppnande

Varmt välkomna till PRO Stockholms läns årsmöte - det gäller ombud, revisorer, valberedning, våra gäster Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO, Guy Lööv, Utredningen Nationell Kvalitetsplan för äldreomsorgen, Johnny Löfstrand, Trippelskrapet, Hanna Schubert, ombudsman, ABF Stockholms län och Monica Ulfhielm, ordförande för SPF Seniorerna i Stockholms län! Vår egen personal omfattas också av välkomstorden!

Framför oss ligger en spännande och viktig tid med både PRO-kongress i juni nästa år, samt allmänna val. Kyrkovalet sker redan i år! Allt detta påverkar PRO:s medlemmar och kräver ett både medlems- och medborgarengagemang för ett samhälle grundat på demokrati, människors lika värde och välfärd. PRO är en spänstig 75-åring med bred verksamhet för trevnad och gemenskap, samt driver de äldres intressefrågor!

PRO är en organisation, där alla led ska fungera från den enskilda medlemmen, föreningen distriktet och riksorganisationen för att påverka pensionärernas intressefrågor och bidra till gemenskap och en trevlig vardag. Det bästa är, när allt detta kan kombineras i ett tätt lagarbete enligt nedan. I detta ingår även ABF och övriga pensionärsorganisationer.

- En huvudfråga för PRO Stockholms län är utbildnings- och kursverksamheten med drygt 2000 utbildningstillfällen per år för våra förtroendevalda inom PRO i länet. Studieorganisatören och 1:e vice ordförande Ylva Johansson återkommer i frågan!

- Namninsamlingen om kontanter, där riksorganisationen organiserade denna efter initiativ och förslag från PRO Stockholms län, med många namn och ett stort medlemsengagemang

- Boendefrågor, som är temat vid riksorganisationens 75-årsarrangemang i Stockholm den 21 november. Vårt distrikt ska dra igång en bred medlems- och föreningsaktivitet ute i kommunerna kring boendefrågorna för äldre

- Folkhälsa med motion från medlemsförening i länet, kongressbeslut och nu studier genom samarbete mellan PRO-distriktet och ABF-distriktet!

- SL- taxan, där PRO-distriktet nått framgång för sitt krav på enhetstaxa och av borttagande av zonerna, men där orättvisor och skavanker finns i den nya taxan. Därför har PRO-distriktet genom föreningarna genomfört en namninsamling för att bl.a förlänga övergångstiden från 75 min till 120 min, samt återinföra sommarkortet. Pensionärer och studerande har belastats dubbelt så mycket i kostnadsökning som förvärvsarbetande av omläggningen! PRO kommer att uppvakta de ledande politikerna med våra krav och med drygt 3.000 namn, som stöd! (VISA BUNTEN!!!!)

- Krav på att den hårt drabbade färdtjänsten börjar fungera med en skrivelse, ”Ordning och reda i färdtjänsten” – har insänts till landstingsstyrelsen, trafiknämnden och färdtjänstberedningen för ett resolut handlande. PRO kräver att få medverka i den nya upphandlingen. Det är inte priset utan kvalitén som ska avgöra hur färdtjänsten utförs!

- Akutmottagningarna, som är i en krissituation, som bl.a drabbar de allra äldsta och sköraste hårdast och där PRO vill ha förändringar och besked. Även här är en skrivelse på gång till landstinget! ”PRO är orolig för kris i sjukvården i sommar”! Behövs en haverigrupp för att räta upp krisläget?!

- Landstingsbudgeten för 2018 med samarbete PRO, SPF och övriga pensionärsorganisationer. Landstingsdirektören har målat upp en tuff ekonomisk framtid för de närmaste åren med hårt hållna ramar och sparbeting. Vad händer med geriatriken, akuterna, färdtjänsten, personalförsörjningen m.m? Vi arbetar nu med frågan och kommer att agera!

Med detta förklaras årsmötet öppnat!!

Bo Johansson, ordförande PRO Stockholms län

2. På spaning efter den försvunna 65-åringen!

”Om man inte syns så finns man inte enligt media och PR-folk!”

Kravet på lika -behandling och icke-diskriminering är att människor ska synas, höras och ha ett inflytande. Alla här har hört talas om boken och filmen, ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”. En rolig och underhållande film med en allvarlig underton.

Jag fick en idé och gick på spaning i mediavärlden efter bilden av pensionärer, i tidningar och tidskrifter och gjorde en skakande upptäckt!

65 år och äldre är nästan försvunna i tidningars och tidskrifters bildmaterial dvs 65-åringen som klev ur arbetslivet och försvann.

Hur kan jag säga det? Jag visar upp denna tidningsbunt, som jag granskat och redovisar från DN, Fokus, DN Tema, Fönstret, Täby och Jakobsbergs Annonsblad, samt Aktuellt i Politiken.

Vad kom jag fram till ?

DN Kultur, lördag 1 april. Två levande pensionärer Bob Dylan och Greta 100 år

Ett flertal döda män i annonser: Gandi/Folkoperan, Tutankamon/museum, Harry Schein/bioannons, samt 3.5 sidor dödsannonser

Täby Annonsblad och Jakobsberg centrumblad: Ingen över 65 år- bara unga människor

DN Tema, skola: En äldre herre i skrynkliga shorts och ett par löjliga sandaler på fötterna: Albert Einstein!!

DN Lördag del 1: Carl Malmsten i en möbelannons

Fokus, tidskrift. En person äldre än 65 år: Donald Trump

DN Lördag. Ingen över 65 år

DN Bilannons, Kvinnor närmast som ”kuttersmycken” och män som ”snackar och sparkar på däcken”! Ingen 65+ år!

SvT: Marianne Rundström och Claes Elfsberg hänger på gärdsgårn på grund av åldern

ABF Fönstret: Över 65 år och lever: Donald Trump, samt 3 pensionärer(varav en 100 årig dam), små bilder från studiecirklar, ca 1 sida av 90 sid dvs totalt 2.5 sidor av 90 , ca 3 procent

I övrigt: Doris Lessing, Sigge Stark, Winston Churchill och Tito, alla döda!

Aktuellt i Politiken: En gammal dam i hatt i rullstol fotograferad bakifrån, som fond för en ung sjuksköterska

Trädgårdstema/mässa: Ingen äldre i bild

Riksdagen: 2.5 % äldre än 65 år vid valtillfället!

Slutsats: I bilderna i tidningar och tidskrifter består de mycket fåtaliga, 0-3 %, pensionärerna främst av döda kända män i annonser eller döda kvinnliga författare, samt några levande 100-åriga kvinnor och ett par bilder av manliga, samt Donald Trump och Bob Dylan- väl synliga!

Kanske beror en del av det förhållandevis svaga genomslaget för vår intressepolitik och medlemstappen i pensionärsorganisationerna på att vi är en mer eller mindre utraderad grupp i mediabildvärlden?? Pensionärer ”finns inte” som en del av samhällsbilden, annat än i kristillstånd för sjukvård och äldreomsorg!

Kanske en tidsbegränsad bojkott av bilfirmor, viss detaljhandel, tidningar m.m krävs för att 65 åringen ska återuppstå! Eller varför inte en anmälan till diskrimineringsombudsmannen!

Nu måste vi i PRO ta ordentligt krafttag för att ändra denna skeva bild av äldre och äldrelivet och mobilisera all kraft för att synliggöra och genomdriva våra frågor!! Inför valet 2018 måste de politiska partierna och media skärpa sig och bekänna färg! PRO finns, vill och kan!!

Åldersdiskriminering i alla dess former måste synliggöras och bekämpas!

Bo Johansson, ordförande PRO Stockholms län

__________________________________________________________

PRO län nytt feb.pdf

proinformerar-februari-2017.pdf

17-02-12

NEJ TILL ORÄTTVIS HÖJNING AV SL-TAXAN!

PROs medlemmar vill åka kollektivt för att det är säkert, bekvämt och bra för miljön. Men är det billigt SL? Varför ska vi pensionärers kostnad öka med 12,2 % för 30-dagarskortet? För de som betalar helt pris är ökningen 5,1 %! Vi tycker inte det är rättvist. Idag betalar pensionärer högre skatt på sin pension än förvärvsarbetande gör på motsvarande lön! Det är inte heller rättvist. Sverige har en högre andel pensionärer med relativt sett låg ekonomisk standard jämfört med EU-genomsnittet. Varför ska vi och studerande drabbas hårdast av höjningarna i kollektivtrafiken?
Det är bra att SL avvecklat zonsystemet, vilket PRO krävt, så att resorna blir så rättvisa och enkla som möjligt i hela Stockholms län. PRO kräver en återgång till giltighetstiden 2 timmar för enstaka resor.
PRO kräver att biljett för enstaka resor ska kosta 10 kronor samt att den ska gälla 2 timmar.
PRO kräver även att SL-taxan för pensionärer sänks till 2016 års nivå.
Facebook PRO Stockholms län; www.pro.se/stockholm; info@stockholm.pro.se
PRO blir 75 år 2017. PRO arbetar vidare för gemenskap och bättre villkor för pensionärer.
Vill du fortsätta dialogen? Skriv på listan. Prata med andra. Bli medlem, anmäl dig på www.pro.se

Stockholm 9 februari 2017
Önskan om samarbete
Skulle det vara intressant med en initierad, kunnig och intresserad publik till vissa föreställningar, speciella dagar, genrep eller liknande? Bland oss pensionärer finns ett mycket stort kulturintresse och tid på såväl dagar som kvällar.
Vi som undrar är över 50 000 medlemmar i PRO Stockholms län. Vi har organisatoriska möjligheter genom våra cirka 200 kulturansvariga som har till uppgift att ordna kulturevenemang i våra 130 föreningar eller besök på föreställningar och museer.
Vi vill diskutera hur vi kan samarbeta.
En del av oss har en mycket låg pension vilket gör att vi avstår helt eller delvis att ta det av det fina kulturutbud som finns. Kan vi tillsammans ändra på det?
Finns det ett intresse? Kontakta i så fall:
Inga-Britt Rova, Kulturansvarig, 0739 -87 15 42,
Ingabrittrova5@gmail.com
Bo Ardström, ombudsman, 0709-99 10 96, bo.ardstrom@stockholm.pro.se
Med vänliga hälsningar
Bo Johansson Distriktsordförande

Till banken
Stockholm 2017-02-09

Bankerna sviker i servicen till kunder och medborgarna!

En viktig samhällsuppgift och åtagande för bankerna är kundservicen det vill säga att underlätta människors ekonomiska vardag. Idag går utvecklingen åt fel håll med försämrad service till bankkunderna genom utebliven eller försämrad kontanthantering, automatuttag i det fria och borttagna bankfack. För föreningslivet har problemet med bristande kontanthantering i våra banker blivit ett stort problem. Det kan inte vara meningen att våra kassörer ska förvara stora summor hemma.

PRO i Stockholms län kräver att bankerna tar sitt samhälls- och kundansvar och vidtar åtgärder för att leva upp till detta ansvar för en fungerande ontanthantering.
Med vänliga hälsningar
Bo Johansson Distriktsordförande

Detta brev skickas till föreningarna i början på nästa vecka om förslag till brev som kan skickas till bankerna i kommunen och namninsamling mot orättvisa sl-taxor.

 

17-02-01

PRO:s prisundersökning 2016: Små prisförändringar - de geografiska prisskillnaderna består

 

PRO:s stora prisundersökning 2016 visar att prisskillnaderna i landet fortfarande är stora.  I Halland kostar en varukorg i genomsnitt 929,80 medan du i Norrbotten får betala 1027,94 för samma varor. I år har butikerna också fått svara på frågor om kontanthantering.

- Vi har genomfört vår prisundersökning i 25 år och den har stor betydelse för våra medlemmar. Det här är viktigt eftersom många äldre lever med mycket små inkomster. I PRO vill vi använda vår konsumentmakt och skapa en prismedvetenhet hos våra medlemmar och allmänheten, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Snittpriset för en varukorg i landet var 982.44 kr. Dyraste varukorgen kostade 1200,40 kr och den billigaste 743,52 kr, när vi inte tar hänsyn till butikernas storlek. Priserna ligger nästan stilla från förra mätningen 2015 och följer därmed KPI ( KPI har ökat med 1,255 procent mellan okt -15 och okt – 16). Den ekologiska varukorgen är fortfarande dyrare än den konventionella. En ekologisk varukorg innehåller i år 17 varor och kostar i genomsnitt 677,21. Det är 145,70 kr mer än den konventionella som kostar 531,51 kr.

- Ekologiska varor är fortfarande något exklusivt, som många inte har råd att köpa. Många kan, av ekonomiska skäl, inte göra ett aktivt val, konstaterar Christina Tallberg.

PRO ställer också några frågor vid undersökningstillfället. Det handlar bland annat om möjlighet att sitta ned i butiken, tillgång till kundtoaletter och i år har de även fått frågor om kontanthantering. PRO konstaterar att livsmedelsbutikerna tar ett stort ansvar för att det fortfarande går att använda kontanter i Sverige.

- Den stora majoriteten av livsmedelsbutiker tar emot kontanter under butikens hela öppettid och de erbjuder också möjligheten att ta ut kontanter i butiken. Det är en service som uppskattas av våra medlemmar, säger Märtha Dahlberg ansvarig för prisundersökningen på PRO.

Prisundersökningen genomfördes den 21 september 2016.I undersökningen särredovisas stora och små butiker, för att få en mer rättvis jämförelse. Totalt har 719 butiker redovisats och årets varukorg innehåller 34 konventionella varor respektive 17 ekologiska varor. Drygt 1500 PRO-medlemmar har på ideell basis genomfört undersökningen.

De tre billigaste små butikerna i landet med en butiksyta mindre än 1500 kvm

NETTO Svalöv (Netto 16201 Svalöv) (NET-0114) Skåne 806,23:-

ICA Nära Blå Center (ICA-B-1056) Jämtland 839,91:-

Netto Lilla Edet (Netto 16276 Lilla Edet) (NET-0155) Norra Älvsborg 854,97:-

 

De tre billigaste stora butikerna med en butiksyta större än 1500 kvm

Maxi ICA Stormarknad Flygstaden (ICA-B-0150) Halland 743,52:-

Maxi ICA Stormarknad Högskolan (ICA-B-0143) Halland 765,30:-

Coop Extra Lidköping (COOP-B-00774) Skaraborg 765,65:-

 

Här hittar du hela PRO:s prisundersökning 2016

www.pro.se/prisundersokning2016

För ytterligare information och kommentarer:

Märtha Dahlberg, ansvarig för prisundersökningen PRO, 070-530 20 58

Malin Wennberg, pressansvarig PRO, 072-227 90 30

proinformerar-januari-2017.pdf

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.