A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Äldreomsorg

Uppdaterad 14-11-02/KJN

Myndigheten för samhällsskydd Seniorkollen  -  En checklista över sådant som är viktigt för hälsa och trygghet

 

Vilka påståenden stämmer för dig?


1. Jag motionerar regelbundet.
2. Jag gör balansövningar varje dag.
3. Jag har bra belysning i hemmet.
4. Jag har en aktuell lista med telefonnummer att ringa om nägot skulle hända.
5. Jag kommer ihäg att stänga av spisen och släcka ljusen.
6. Jag håller bänkarna runt spisen fria från brännbart material.
7. Jag hör larmet från brandvarnaren.
8. Jag har halkskydd i badkaret, i duschen och på badrumsgolvet.
9. Jag har fäst sladdar som man annars kan snubbla pä.
10. Jag använder broddar vid snö och halka.
(Bara om du tar medicin, annars kan du bortse från dessa.)
11. Jag har gått igenom min medicinering tillsammans med min läkare.
12. Jag har hjälpmedel för att komma ihäg vilka mediciner jag ska ta, och när.

Och varför är detta viktigt?

1. Jag motionerar regelbundet
Med träning kan man förbättra sin fysik oavsett ålder, och det är inte farligt att ta i lite - tvärtom!Hushålls- och trädgårdsarbete ger bra ”gratis-motion". (Gåstavar ökar enkelt effekten av promenaden).Göm inte reflexer eller reflexväst när mörkret faller.

2. Jag gör balansövningar varje dag.
Många får sämre balans med åren, men det går att träna upp den.Tips på balansövning: Stå på ett ben och håll i en sol, släpp stolen for ökad effekt. Byt ben.

3. Jag har bra belysning i hemmet.
I takt med att ögonen behöver mer ljus kan man behöva anpassa belysningen i bostaden.Én liten nattlampa kan också vara bra att ha.

4. Jag har en aktuell lista med telefonnummer att ringa om något skulle hända 
I en nödsituation kan även väl inlärda nummer lätt falla bort ur minnet. Det är också bra att ha en telefon vid sängen. Bra nummer att ha tillhands är larmnumret 112, 114 14 till polisen, 1177 till Vårdguiden, hemtjänst, vårdcentral, fastighetsskötare, m.fl.

5. Jag kommer ihåg att stänga av spisen och släcka ljusen.
En spistimer eller en spisvakt kan vara till god hjälp. I vissa fall kan man få ekonomiskt bidrag till detta av kommunen. Levande ljus kan bytas ut mot elektriska eller batteridrivna ljus med fladdrande låga.

6. Jag håller bänkama runt spisen fria från brännbart material.
Det som ligger på bänkarna nära spisen kan lätt hamna på den och fatta eld av värmen från en het platta.

7. Jag hör lamdet från brandvarnaren.
För den som har svårt att höra larmsignalen finns det brandvarnare med ljus och/eller vibrationssignal.Kom också ihåg att testa brandvarnaren regelbundet. Förutom brandvarnare bör man även ha brandsläckare och brandfilt hemma - lättåtkomliga.

8. Jag har halkskydd i badkaret, i duschen och på badrumsgolvet.
Badrummet är en av de platser i våra hem där flest olyckor händer. Numera finns det halkskydd i alla möjliga färger och former - somliga ”smälter in", andra blir en fin dekoration.

9. Jag har fäst sladdar som rnan annars kan snubbla på.
Större sladdsamlingar kan samlas ihop i en sladdgömma.

10. Jag amiànder broddarvid snö och halka.
Det finns flera olika slags broddar som är lätta att ta på och av. Glöm inte att ta av dem när du går in i exempelvis en affär - där kan de i stället utgöra en halkrisk, och dessutom förstöra golv.

11. Jag har gått igenom min medicinering tillsammans med min läkare.
Mediciner som är bra var för sig kan få oönskade effekter tillsammans Med åldern ökar dessutom känsligheten för läkemedel och doserna kan behöva anpassas. Rådgör också med din läkare innan du tar naturläkemedel - de kan påverka effekten av dina vanliga mediciner.

12. Jag har hjälpmedel föratt komma ihåg vilka mediciner jag ska ta, och när
Hjälpmedel finns i form av doseringsaskar, elektroniska memo-tavlor och andra apparater med memo-funktion.Numera finns även appar (småprogram) till smarta telefoner för att komma ihåg medicinerna.

 

Folktandvården till din tjänst med god tandvård och goda råd

På medlcmsmötet den 18 september 2014 informerade två anställda från folktandvården oss 105 närvarande om vikten av att sköta om tänderna och förebygga skador med hjälp av:

- regelbunden tandborstning
- tandkräm med fluor för att skydda emaljen
- mellanrumsborstar och tandtrâd, som används regelbundet
- salivstimulerande medel vid muntorrhet vid sjukdom eller p.g.a mediciner 


Folktandvården har också en seniorgrupp med lift för rullstols- och sängbundna i samarbete med Jakobsbergs sjukhus. Folktandvården erbjuder 5-årsgaranti på tandkronor och broar.Olika former av ekonomiskt stöd vid tandvård:


- Alla vuxna har rätt till Allmänt tandvârdsbidrag (ATB) och högkostnadsskydd: Upp till 3000 kr betalar du 100 %. Mellan 3001-15 000 kr, ca 50 % och över 15 000 kr betalar du ca 15 %.
- Särskilt tandvärdsbidrag(STB) med 600 kr per halvår vid bl.a Parkinson och vid strålning, dåmuntorrhet leder till ökad kariesrisk.
- Äldreboende har rätt till tandvårdsstöd med frikort vid 1.100 kr, när landstinget utfärdartandvårclsstödsintyg.
- Tandvårdsstödsintyg/en värdehandling kan erhållas, när man har ett omfattande behov av vård och omsorg och bor hemma eller i särskilt boende, samt den som omfattas av LSS.
- F-kort kan erhållas för att hålla nere kostnaderna vid vissa kroniska sjukdomar ochfunktionsnedsättningar.

Bo Johansson

 

Lars Julin ger några hälsoråd om medicinering

Vår medlem f.d distriktslåkaren Lars Julingav nägra minnesvärda råd att tänka på i vårstudiecirkel, ”Koll på läkemedel” i våras (2014).

- Begär provförpackning vid ny medicineller vid byte av medicin för att snabbt kommaunderfund med och kunna byta vid eventuellabiverkningar.

- Begär genomgång av dina recept/ medi-ciner hos Apoteket Stenbocken i Viksjö Eller annat apotek) för attundvika olämpliga mediciner eller felaktigadoseringar.

- Du blir känsligare vid stigande ålderoch behöver kanske gå ned i dosering.

- För att undvika fallskador vid uppstig-ning på natten, så sitt kvar ett par minuter påsängkanten och tänd lampan.Bo J

Bo Johansson

 

Vårdguiden byter namn

1177 Vårdguiden blir det nya namnet för invånartjänsterna för hela landet – även i Stockholm.
1177 blir nytt telefonnummer till sjukvårdsrådgivningen – det som i dag heter Vårdguiden på telefon 08-320 100.
1177.se blir ny adress för den gemensamma webbplatsen, sammanslagningen av det bästa från dagens Vårdguiden.se och 1177.se.
Tidningen ska heta 1177 Vårdguiden och fortsätter att komma i invånarnas brevlåda precis som vanligt.
E-tjänsterna i Mina vårdkontakter fungerar som vanligt.


Förvandlingstabell för "långsockret"

Siffrorna i kolumnen till höger visar det nya sättet att ange blodsockervärden.

Siffrorna i kolumnen till vänster visar det gamla sättet att ange blodsockervärden.

 De två strecken visar det som anses som normalvärden

 

Elektroniskt Expertstöd EES

Läkemedelsrelaterade problem orsakar mycket lidande och många drabbade tvingas söka sjukhusvård. Merparten av problemen kan dock upptäckas - och på så sätt förhindras - redan när kunden hämtar ut sin medicin på apoteket, med hjälp av den kostnadsfria tjänsten Elektroniskt expertstöd.

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera e-recept med syftet att förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten. EES är ett hjälpmedel vid receptexpediering för att jämföra det aktuella receptet med kundens övriga förskrivna mediciner. När kunden ger sitt samtycke till EES får farmaceuten tillgång till information som visar om medicineringen är bra eller om något behöver göras för att förbättra den.

Till exempel kan EES upptäcka:
flera läkemedel med samma verkan
läkemedel som krockar med varandra
läkemedel som är olämpliga på gund av ålder
för hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)
Läs mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.