A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Äldreomsorg

Tillgänglighetsrådet

Uppdaterat 15-04-29/KJN

Tillgänglighetsrådet Järfälla kommun
Kommunen har ett tillgänglighetsråd som är knutet till tekniska nämnden. I rådet sitter både politiker och företrädare för handikapporganisationerna.
Rådets uppgift är att bevaka frågor som är viktiga för personer med funktionshinder. Ofta handlar det om frågor som rör tillgängligheten i samhället och där kan rådet ta initiativ till att föreslå förbättringar. Rådet är ett viktigt forum för informationsutbyte och samråd i frågor som rör funktionshindrade.
Ordförande i Tillgänglighetsrådet är Agnita Wärn (medlem i PRO Jakobsberg)

Länk till Tillgänglighetsrådets hemsida,
där finns kontaktuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 


Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.